• Điện thoại:  - 09888343
  • Email: hth-ductho-thduclong@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến

Xếp loại các lớp tháng 4

BẢNG XẾP LOẠI THI ĐUA CÁC LỚP THÁNG 4

 

 

TT

 

Lớp

 

Ủng hộ người KT

Tham gia kế hoạch nhỏ

Điểm theo sổ trực

XL theo sổ trực

 

XL chung

 

Ghi chú

1

1A

T

T

48.4

T

T

 

2

1B

XS

XS

49.1

XS

XS

 

3

1C

 

T

48.5

T

T

 

4

2A

T

XS

48

T

T

 

5

2B

XS

XS

49.0

XS

XS

 

6

2C

 

T

46.0

K

K

 

7

3A

XS

XS

49.0

XS

XS

 

8

3B

XS

T

49.0

XS

XS

 

9

3C

 

T

48.3

T

T

 

10

4A

T

T

46.6

K

T

 

11

4B

T

T

46.4

K

T

 

12

4C

 

T

48.5

T

T

 

13

5A

T

T

48.2

T

T

 

14

5B

T

T

48.4

T

T

 

15

5C

 

T

49.0

XS

XS

 

 

 

 

Người lập bảng

TPT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Thơ

 

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 1.555
Tháng trước : 1.017