Các e hs khối 5 vẽ tranh đề tài về phong cảnh biển quê e, bài vẽ thể hiện về hình ảnh chiếc thuyền, xa xa là những hòn đảo, tranh có bố cục đẹp, màu sắc tươi sáng.