Tiết học vẽ tranh chủ đề " Ước mơ của em " của lớp 4B. Các em đã chọn cho mình mỗi e mỗi ước mơ riêng cho mình  trong tương lai.