Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt cảm xúc của người hát hoặc người nghe. Các yếu tố chính của nó là cao độ ( điều chỉnh giai điệu) nhịp điệu ( và các khái niệm liên quan của nó..nhịp độ, tốc độ, âm điệu, và những phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc là âm thanh thanh nhạc hoặc công cụ âm thanh ( hoặc cả hai) kết hợp theo cách như vậy để tạo ra vẽ đẹp của hình thức, sự hài hoà và biểu hiện cảm xúc. Âm nhạc là một trong những loại hình năm trong 7 loại hình nghệ thuật cơ bản.