Nét thẳng, nét cong có trong tự nhiên, cuộc sống và tác phẩm mĩ thuật. Nét rất phong phú '' nét thẳng, nét cong, nét xoắn ốc, nét gấp khúc ,nét ngang. Từ các nét cơ bản đó tạo nên đc các sản phẩm trong cuộc sống, như cây, hoa, núi tạo cho bức tranh thêm sinh động.