Màu cơ bản. " vàng - đỏ - lam. Màu sắc trong thiên nhiên vô cùng phong phú, màu sắc làm cho mọi vật trong cuộc sống đẹp hơn, đa dạng, phong phú hơn.