MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH vIỆT NAM LỚP 3A

Đọc sách cho ta kiến thức và sự hiểu biết, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, lớp 3A cso nhiều hoạt động thiết thực giúp học sinh được đọc, chia sẻ nhiều cuốn sách hay, bổ ích đến mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh :