Thực hiện kế hoạch tháng 1, chiều ngày 29 tháng  1 lớp 1B tổ chức sinh nhật cho học sinh có ngày sinh tháng 1. Chúc các em thêm tuổi mới luôn khỏe mạnh chăm ngoan.