UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LONG

           

KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020

          I. Sở đánh giá sau kiêm tra

(Chỉ kiểm tra tất cả các hoạt động của nhà trường qua hồ sơ)

          1. Thầy trung

          Ưu điểm:

          - Triển khai nhiệm vụ: Đầy đủ KH triên khai nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng;

          - Tổ chức tốt việc dạy học 2 buổi/ngày, công tác bán trú;

          - Thực hiện chương trình đúng quy định của Bộ, Sở;(TKB, lịch BG)

          - Hoạt động đổi mới dạy học đầy đủ;(Hồ sơ chuyên môn);

          - Hồ sơ tổ thể hiện được nọi dung áp dụng nhuần nhuyễn các nội dung, phương pháp dạy học;(TVCNGD, BTNB, MTĐM,...);

          - Hoàn thành  kĐCL trong hai năm liên tục;

          - Tổ chức ôn tập tốt trong thời gian nghỉ dịch, dạy học đúng CT tinh giản của Bộ sau khi nghỉ dịch;

          - Đến thời điểm này đánh giá HS TH Đức Long đạt các kiến thức kỹ năng;

          - Thực hiện công tác tập huấn CTPT 2018, triển khai tốt công tác lựa chọn SGK lớp 1 đúng quy trình;

          Tồn tại:

          - Một số KH còn chung chung chưa cụ thể;

          - KĐCL một số tiêu chuẩn chưa tích đạt;

          - Biên bản SH tổ chưa thể hiện được sự đổi mới theo hướng nghiên cứ thông qua 4 bước;

          - Thể thức VB một số KH còn lỗi.

          2. Thầy Ngọc(Ban tư tưởng chính trị)

          (Kiểm tra tổng thể các hoạt động của nhà trường)

Ưu điểm:

          - Địa phương khó khăn nhưng ghi nhận sự cố gắng của TTSP, của BGH, của HT;

          - Có đầy đủ hồ sơ ghi lại các hoạt động của nhà trường:  Công tác giáo dục tư tưởng chính trị; Đoàn Đội, Y tế học đường; ATGT; Phòng chống tai tệ nạ XH, đươi nước; cảnh quan khuon viên nhà trường;

          - Cảnh quan khuôn viên thoáng, rộng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Tồn tại:

          - Thêm pha nô, áp phích tuyên truyền;

          - Bàn thờ để ở phòng truyền thống;

          - KH cần nên tích hợp không làm nhiều loại;

          - Cập nhật trên phần mềm y tế chưa đầy đủ.

          3. Thầy Lâm(Phó chánh thanh tra sở)

          Ưu điểm:

          - Không gian sư phạm thân thiện, sạch sẽ, an toàn;

          - Đánh giá cao sự tham mưu của BGH;

          - Hồ sơ phòng chống tham những, dân chủ, Công đoàn  đầy đủ;

          - Hoạt động CĐ hiệu quả, đúng chức năng.

          Tồn tại:

          - Cập nhật văn bản các cấp chưa kịp thời;(văn bản của TW, Sở, Phòng)

          - Quy chế phối hợp với tổ chức khác trong nhà trường chưa  có;

          II. Đánh gía của nhà trường về công tác chuẩn bị

          - GV chuẩn bị chu đào về hồ sơ, sổ sách, lớp học, nề nếp học sinh;

          - Các bộ phận chuẩn bị hồ sơ đầy đủ kịp thời;

          - Tinh thần đón tiếp sở nhiệt tình, niềm nở, thân thiện; Đặc biệt là những đ/c nhà trưởng cử đi ăn uống tiếp khách: Thắm, Thương, Thơ, Gái, Thu.

          III. Đánh giá công tác tháng 5

1. Kỷ luât lao động

CBGV thực hiện nghiêm túc mọi nề nêp, kỷ cương, quy ddingj về giwof giấc và mọi hoạt động khác.

           2. Công tác chuyên môn

a) Ưu điểm

- Thu bài ôn tập ngay sau khi học sinh đi học trở lại. Kiểm tra và kết quả như sau:

TT

Lớp

Số lượng tập bài ôn

Số lượng vở

Nhận xét

Xếp loại

1

1A

99

0

Cơ bản HS làm bài hết (Em Nhật, em Toàn bỏ tống 1 số bài)

XS

2

1B

100

0

Bài làm hết, GV có kiểm tra nhận xét cần thận, 1 số bài cẩu thả, bẩn như bài em Phong

XS

3

1C

18

0

Lượng bài ít hơn 1A, 1B, làm giấy kiểm tra, GV có KT nhận xét

T

4

2A

25

1

Bài làm khá đầy đủ,  gọn gàng, lượng bài gọn

T

5

2B

28

0

Bài làm khá đầy đủ,  gọn gàng, lượng bài gọn em nhiều nhất có 4 tờ, em ít có 1 tờ

T

6

2C

0

0

Không có bài

 

7

3A

0

17

Vở làm bài còn có lẫn lộn 01 em Hà Vy nộp vở toán ở lớp, 1 số em bẩn, cẩu thả như Thắm, Trâm, trình bày còn cẩu thả

T

8

3B

55;  TA: 39 bài

27

Số bài làm nhiều, em Hương, em Trang làm bài tốt; em Oanh còn cẩu thả vở bì không còn và 1 em dùng bút xóa, viết nhiều loại mực. GV chấm, nhận xét tốt

XS

9

3C

0

9

Vở bài khá nhiều song nhiều em bỏ giấy sang trang như Đạt, Duy, Phú mà GV chấm không nhắc, Trình bày bài còn cẩu thả

T

10

4A

0

8

Số vở ít, trình bày còn cẩu thả, bẩn. Có vở em Mai Linh tương đối, chưa có kiểm soát của GV

K

11

4B

TA: 18

21

Bài làm khá nhiều, có kiểm soát của GV

T

12

4C

14; TA: 3

11

HS ôn tập khá nhiều nội dung kiến thức. Có 3 vở làm ít. Khen em Hà Giang làm bài cẩn thận. Em Lộc, Vy còn trừ nhiều bài ở giấy

T

13

5A

67

15

Bài làm nhiều, GV kiểm soát tốt, có 2 em Thăng, Nguyên làm bài còn sơ sài, ít

XS

14

5B

5

27

HS làm bài khá nhiều như Thảo, Tuấn, Tiến. Em Quốc Tuấn làm bài còn sơ sài, ít

T

15

5C

18; TA: 20

23

Bài làm đầy đủ các môn, trình bày sạch sẽ có sự kiểm tra của Gv

XS

- Chỉ đạo các tổ, GV bám sát chương trình tinh giảm của Bộ GD&ĐT để lên chương trình 12 tuần dạy trong 10 tuần, được phép ghép bài dạy phù hợp với HS chứ tuyệt đối không được cắt bỏ nội dung chương trình;

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, nội dung chương trình dạy học sau thời gian học sinh nghỉ dài:

+  Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu đã duyệt, chia lớp theo quy định của cấp trên đối với khối 1,2,3, soạn bài đầy đủ kịp thời ở tuần đầu, dạy buổi sáng toàn trường ở những tuần sau, dạy phụ đạo học sinh còn chậm vào chiều thứ 4 hàng tuần;

+ Làm hồ sơ sổ sách chính xác đúng quy chế, cập nhật đầy đủ thông tin.

+ Kiểm tra đột xuất giáo án của 03 giáo viên đã có tư vấn đầy đủ: Có đủ giáo án, đã soạn bài theo hướng tinh giản song cần cụ thể phần ghép bài, phần giao việc ở nhà, thời gian hạn chế nên không dạy các bài theo PP BTNB.

+ Kiểm tra đột xuất sách vở học sinh một số lớp: 1B có em Huy vở tập viết còn nhiều bài chưa xong và quên bảng, em Duy quên sách; 4A vở BTTV bỏ trống bài nhiều(10 em), thiếu sự kiểm soát, chấm chữa của giáo viên; 4B đủ sách vở nhưng 1 số em trình bày còn cẩu thả đặc biệt em Hiếu vở em vẽ cả mấy trang; 5C HS bài làm đủ có sự kiểm soát cảu GV tốt tuy nhiên vẫn có 3 em chữ viết chưa cẩn thận; 4C vở BTTV chú ý tiết kiểm tra và trả bài, chất lượng bài kiểm tra học sinh làm còn rất hạn chế về bố cục, hành văn,…

- Tập trung đẩy mạnh công tác rèn KN cho học sinh nhất là 18 em chưa đạt chuẩn KTKN. BGH đã kiểm tra và kèm cặp một số tiết, 1 số buổi kết quả khối 1: 1A còn rất chậm đó là em Hoài, em Uyên; 1B em Phuc, em Lan Anh; 1C em Linh, em Đăng. Lớp 2A có em Thái An, lớp 2B có em Vũ, Kim Ngọc.

- Một số lớp đã  ra đề khảo sát nhanh, chấm bài và nạp kết quả, bài về chuyên môn 1A, 1B, 5A, 4B,…

- TNTV có 11 em nhận giấy khen từ BTC đạt 1000 điểm tháng 4. Giao mã cho HS tham gia sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt (37 em), TN toàn tài(17 em) kì thi Hương;

- Học sinh đã tham gia IOE cấp tỉnh đang chờ kết quả, hi vọng khối 5 có HS tham gia quốc gia.

- Tham gia đại sứ văn hóa đọc tốt có 01 em đạt giải KK cấp tỉnh (em Trường Quyền 5B) chờ nhận giấy khen.

- Kiểm tra hồ sơ tổ, hồ sơ giáo viên lần 2. Kết quả:

+ Hồ sơ tổ: XS: Tổ 2+3; tổ 4+5

                    T: Tổ 1; Tổ CB

+ Hồ sơ các tổ chức:

                     Đội: xuất sắc

                    Thư viện, y tế: Tốt

                    Thiết bị: Khá

+ Hồ sơ giáo viên:

 XS: 9 đ/c (Nga, Hồng Thắm, Lài, Ái Thương, Như, V. Hiền, Thành, Gái, Thơ)

 T: 8 (Dược, Hoa, Hương, P. Hiền, Tâm, Thương, Trung Thành, Thắm)

  K: 3 (Thanh Nga, Sương, Quỳnh)   1 Đ/c chưa kiểm tra lí do con đi viện

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch 2 Đ/c + Đ/c Hoa đạt 2 tốt, 1 khá.

- Đón đoàn thanh tra toàn diện của sở Giáo duc và Đào tạo đạt kết quả tốt.

b) Tồn tại

- Hướng dẫn ôn tập cho HS một số đ/c chưa tâm huyết, nhiệt tình;

- Chữ viết trình bày của một số học sinh còn cảu thả;

2. Hoạt động Đội

a) Ưu điểm

- Liên đội cùng với nhà trường tổng dọn vệ sinh, đón các bạn trở lại sau thời gian dài nghỉ chống dịch.

- Tổ chức Chào cờ đầu tuần tại các lớp, các chi đội.

- Tiếp tục thực hiện phong trào:“ Thiếu nhi Hà Tĩnh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”;

- Đội TTMN tuyên truyền các nội dung theo các công văn của PGD, HĐĐ huyện. Tuyên truyền phòng chống đuối nước; Tuyên truyền 79 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước; Tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu 

- Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội;

- Các chi đội Kết nạp đội viên mới đợt 2;

- Tổ chức các HĐ:  79 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước và công nhận chuyên hiệu RLĐV; Nhớ ơn Bác Hồ;

          - Kiểm tra, đánh giá, xếp loại công tác Đội – Sao cuối tháng.

b) Tồn tại

- Kỹ năng của một bộ phận học sinh chưa tốt;

- Đội trống mới chưa nhuần nhuyễn.

3. CSVC

a) Ưu điểm

-  Các lớp thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc bồn hoa thảm cỏ. Lớp 3A,3B    cần chú ý chăm sóc bồn hoa mới được phân công.   

-  Thường xuyên nhắc nhở học sinh tự giác sử dụng tốt công trình vệ sinh, biết tiết kiệm điện, nước;

 -  Bố trí lao động phụ huynh lao động vệ sinh trường lớp và vệ sinh phong quang;

           -  Các lớp  đã sắp xếp đồ dùng thiết bị gọn gàng.

           b) Tồn tại

          - Một bộ phận học sinh ý thức bảo vệ của công chua cao nên làm  hư hỏng một số bệ;

          - Việc chăm sóc bồn hoa một số lớp chưa thường xuyên;

          4. Các hoạt động khác

a) Ưu điểm

- Hoạt động CĐ đúng chức năng, thăm hỏi thân nhân đoàn viên kịp thời;

- Công tác thư viện, thiết bị: Sắp xếp Thư viện ngăn nắp; Thư viện hàng ngày mở cửa đón học sinh vào đọc sách;  Có đầy đủ hồ sơ  theo quy định; 

- Trang web:  Cán bộ giáo viên đưa bài lên trang, bài viết đầy đủ các chuyên mục, Các hoạt động của Công đoàn, Liên đội có nhiều bài viết và cập nhật hoạt động của đơn vị; Cô Như, Thơ, cô Thành có 2 bài viết; Bài viết của Công Đoàn đã đưa lên trang Web của phòng. 

- Y tế:  Phối hợp với trạm y tế đo thân nhiệt một số lần cho học sinh; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19; Theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày của học sinh

b) Tồn tại

- Giáo viên chưa sử dụng thiết bị hiện đại trong dạy học;

- Phần mềm y tế chưa cập nhật kịp thời.

       IV. Công tác tháng 6

       1. Kỷ luật lao động

       Quán triệt CBGV thực hiện nghiêm túc giờ giấc và mọi quy định.

       2. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, nội dung chương trình dạy học để cơ bản hoàn thành chương trình học kì II

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác rèn KN cho học sinh nhất là 15 em chưa đạt chuẩn KTKN, phụ đạo có hiệu quả vào các chiều thứ 4 hàng tuần;

- Chỉ đạo các tổ, khối ra đề KTĐK GKII và tiến hành kiểm tra, đánh giá học sinh nghiêm túc;

- Tiếp tục hướng dẫn, động viên HS tham gia sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt , TN toàn tài, IOE;

- Các nhóm kiểm tra lại kiểm định ở phần mềm;

- Hoàn thành hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ;

- Kiểm tra hồ sơ học sinh;

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch điều chỉnh (4 Đ/c): Phan Hiền, Bích Nga( chấm chữa bài), Thanh Nga, Chính Tâm (KT hết nhiệm vụ giáo viên)

3. Hoạt động Đội

- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của HĐĐ và các quy định của PGD, Sở GD ĐT;

- Đẩy mạnh tuyên truyền chuẩn bị cho tháng hành động vì trẻ em;

- Tăng cường các hoạt đông bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhân ngày 01/6;

- Đẩy mạnh hoạt động Đội, Sao;

          - Thực hiện tốt công tác trực nhật vệ sinh, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bồn hoa;

         - Bổ sung, sắp xếp gọn gàng tủ sách lớp học, hướng dẫn HS đọc scahs trong lớp giờ ra chơi;

       - BTC cuộc thi Bác Hồ với Thiếu nhi tổng hợp xếp loại các lớp;

- Tập luyện đội trống nhuần nhuyễn.

       3. Các công tác khác

a) Công tác XDCSVC,cảnh quan khuôn viên trường lớp

    -  Các lớp thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh,chăm sóc bồn hoa thảm cỏ;  

-  Thường xuyên nhắc nhở học sinh tự giác sử dụng tốt công trình vệ sinh, biết tiết kiệm điện, nước;

- Khảo sát điều kiện CSVC hiện có tại 2 điểm trường;

- Tham mưu kế hoạch XDCSVC theo Thông tư 13 CSVC trường đạt chuẩn Quốc gia;

           -  Rà soát đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có để tham mưu mua sắm kịp thời;

           - Kiểm kê CSVC hiện có của năm học.

           b) Bài viết lên trang Web

          -  Tổ chuyên biệt viết bài đưa lên trang Web của Phòng GD và Diễn đàn GDTH;

           - Giáo viên cố gắng đưa bài gần với chuyên môn hơn.

           c) Công tác thư viện, thiết bị

- Tăng cường công tác giới thiệu sách mời để nhiều học sinh đến với thư viện;

           - Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện trong hè;

           -  Kiểm kê thiết bị, sách học sinh, tài liệu phục vụ giảng dạy để có kế hoạch tham mưu Hiệu trưởng mua sắm phục vụ năm học tới;

           - Kiểm kê Thư viện, Thiết bị cuối năm học. 

           d) Công tác y tế

- Thường xuyên tuyên truyền học sinh thực hiện an toàn, phòng chống đuối nước, vệ sinh môi trường;

- Thường xuyên tuyên truyền học sinh giữ gìn, chăm sóc sức khỏe hàng ngày;

            - Cân, đo thể lực đợt 2;

           - Cập nhật số liệu Smas.

            2. Kế hoạch  tuần

 

 

Tuần

 

Thứ ngày

 

Sáng

 

Chiều

 

 

 

 

1

 

HAI

( 01/6/2020)

Lên lớp

 

BA

( 02/6/2020)

Lên lớp

 

(03/6/2020)

Lên lớp

Phụ đạo

NĂM

(04/6/2020)

Lên lớp

Họp tổ

Họp HĐ

SÁU

(05/6/2020)

Lên lớp

 

 

 

 

2

 

HAI

( 08/6/2020)

Lên lớp

 

BA

( 09/6/2020)

Lên lớp

 

(10/6/2020)

Lên lớp

Phụ đạo

NĂM

(11/6/2020)

Lên lớp

 

SÁU

(12/6/2020)

Lên lớp

 

 

 

 

3

 

HAI

( 15/6/2020)

Lên lớp

 

BA

( 16/6/2020)

Lên lớp

 

(17/6/2020)

Lên lớp

Phụ đạo

NĂM

(18/6/2020)

Lên lớp

 

SÁU

(19/6/2020)

Lên lớp

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

HAI

( 22/6/2020)

Lên Lớp

 

 

BA

( 23/6/2020)

Lên lớp

 

(24/6/2020)

Lên lớp

Phụ đạo

NĂM

(25/6/2020)

Lên lớp

 

SÁU

(26/6/2020)

Lên lớp

 

HAI

( 27/6/2020)

Lên lớp

 

                                                                          Tân Dân, ngày 04 tháng 6 năm 2020

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                               Phan Thị Thanh Thúy