UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LONG

           

KẾ HOẠCH  THÁNG 5/2022

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4

1. Kỷ luật lao động

- CBGV thực hiện nghiêm túc mọi quy chế, quy định của cấp trên, của nhà trường.

- Một số CBGV nghỉ có lý do: Bị covit, F1.

2. Chuyên môn

a) Ưu điểm

- Tập trung cao độ cho việc nâng cao chất lượng đại trà; tiến hành kiểm tra định kì cuối năm học theo quy định (Kết quả có bảng kèm theo).

- Nhận bàn giao chất lượng nghiêm túc; xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5.

- Tổ chức KSCL lớp 1;2;3 và kiểm tra hồ sơ học sinh; chuyên đề cấp trường TA 5.

Kết quả:

+ KTĐK GKII lớp 4,5 và khảo sát chất lượng lớp 1,2,3:

Khối 1: GV chấm vẫn còn hồng cần tập trung chấm kĩ năng nhiều hơn, 1A học sinh viết chữ hoa tốt

XL 1A; 1C; 1B

Khối 2: Cách khảo sát Toán, TV, cần chấm bài kĩ hơn

XL 2B, 2A, 2C

Khối 3: Chấm bài cẩn thận, 3B cần chỉ ra kĩ lỗi trong tập làm văn

XL: 3C, 3B, 3A

Khối 4:  4C nộp bài chậm, 4A có 10 bài làm của HS chữ viết cẩu thả, 4B có em Dũng chưa chấm điểm, 4C điểm chính tả chấm chưa chính xác ở một số bài;

XL: 4B, 4A, 4C

Khối 5: 5A chữa bài sai quy chế; 5C điểm thành phần sai 3em nhưng bài viết có nhiều em viết tốt, bài là HS tốt

XL: 5B, 5C, 5A

+ Kết quả chấm hồ sơ học sinh(Xếp theo thứ tự):

Khối 1: 1B, 1A, 1C

Khối 2: 2A, 2B, 2C

Khối 3: 3C, 3B, 3A

Khối 4: 4B, 4A, 4C

Khối 5: 5C, 5A, 5B

- Khối 5 đã đăng kí và bồi dưỡng 02 HS tham gia thi tin học trẻ cấp huyện.

- Tổ chức thành côn  Ngày sách Việt Nam vào 21/4 quy mô cấp lớp. Kết quả chấm về trưng bày, clip giới thiệu sách và làm giàu tủ sách (Kết quả có bảng kèm theo)./

- Kiểm tra nhiệm vụ GV theo kế hoạch: Đinh Th Sương tất cả NVGV; Nguyễn Trung Thành (Phát triển năng khiếu) xếp loại tốt.

- Thi sáng tạo khoa học kĩ thuật GV theo tổ; HS cấp lớp, cấp trường(Có bảng kết quả kèm theo).

- Về kết quả các sân chơi trí tuệ IOE  đạt 03 em quốc gia trong đó 1 đồng, 2 KK còn các sân chơi khác đang chờ kết quả.

- Hoàn thành hồ sơ cá nhân, hồ sơ các đoàn thể trong nhà trường để đón các đoàn kiểm tra.

b) Tồn tại

- Toán mạng quốc gia chưa có kết quả nhưng điểm thi học sinh chưa đạt như mong muốn.

- Mỗi khối có 3-5 sau kiểm tra kĩ năng đọc, viết, tính toán còn chậm, chữ viết trình bày còn cẩu thả.

3. Cơ sở vật chất, thư viện hiết bị, y tế, wesei

a) Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp

         - Đã hoàn thành kế hoạch huy đông hỗ trợ xây dựng CSVC.

         - Các lớp thường xuyên thực hiện vệ sinh, chăm sóc bồn hoa theo quy định.  

          - GV các khối lớp sử dụng thiết bị điện tử hỗ trợ dạy học hiệu quả.

- Phụ huynh các lớp lao động làm vườn trường đã có một số lớp đã hoàn thành công lao động.

         b) Bài viết đưa lên trang web

          -   Mỗi giáo viên đều có 1 bài đưa lên trang. (Các bài viết phong phú thể hiện việc dạy học và các hoạt động của  lớp), Cô Hiên, cô Thơ, cô Bích Nga có 2 bài; 

          - Bài của Cô Nga Mĩ thuật chưa đạt yêu cầu (Bài có nội dung sơ sài).

c) Công tác thư viện - Thiết bị

- Tổ chức ngày sách theo quy mô lớp học song kết quả đã có 15 video giới thiệu sách, các tủ sách trình bày đẹp; trong năm đã huy động được 743 cuốn sách;

- Cung ứng đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn cho giáo viên;

- Thư viện luôn mở cửa đón giáo viên, học sinh đọc, mượn sách, báo;

         - Cán bộ thư viện cập nhật số lượng báo, tạp chí; 

          - Các giáo viên đã thực hiện tốt công tác giới thiệu sách (Cô Hoa, Cô Dược;

          - Khối 1 chưa thể hiện thi  đọc  thuộc lòng. 

d) Công tác y tế

 - CB,GV, học sinh luôn có ý thức phòng bệnh covid-19.

 - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng gia đình theo dõi tình hình dịch bệnh hàng ngày.(Trong tháng có 90 em là F0, 7 giáo viên F0).

4. Hoạt động Đội

a) Ưu điểm

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện nghiêm túc 5K.

- Liên đội  ổn định và duy trì nề nếp sinh hoạt Đội - Sao theo kế hoạch của TPT và BCH Liên đội trong tình hình dịch bệnh theo quy mô lớp học.

- Đẩy mạnh học tập, thi đua học tập tốt, phát huy tốt mô hình “ Đôi bạn cùng tiến”.

- Triển khai cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỷ thuật” cho các em học sinh trong toàn trường.

- Triển khai các hoạt động chào mừng ngày “ Ngày sách Việt Nam 21/4”

- Rèn kỹ năng sống cho học sinh: KN vệ sinh cá nhân; KN đội mũ BH, KN phòng tránh tai nạn đuối nước, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

- Thực hiện tốt phong trào:“ Thiếu nhi Hà Tĩnh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. 

- Tổ chức thi Video ngày sách, chụp hình và quyên góp sách ở các lớp.

- Đã kiểm tra nề nếp, vệ sinh các lớp.

- Kiểm tra, đánh giá công tác Đội – Sao nhi đồng cuối tháng.

b) Tồn tại

 Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các lớp HS học online khá nhiều nên mọi hoạt động chỉ diễn ra theo quy mô cấp chi đội, lớp nhi đồng. Hầu hết triển khai qua nhóm Zalo của các lớp.

5. Công tác khác

- Công đoàn hoạt động tốt.

- Tổ chức thăm, viếng kịp thời.

- Động viên kịp thời CBGV bị covit.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 5

1. Kỷ luật lao động

CBGV thực hiện tốt kỷ luật lao động.

2. Chuyên môn

Thi đua lập thành tích chào mừng

Ngày thành lập Đội (15/5) và sinh nhật Bác (19/5)

- Dạy ôn tập kiến thức cốt lõi cho học theo từng chủ đề, chủ điểm dưới nhiều hình thức phong phú như rung chuông vàng, hái hoa dân chủ, trò chơi học tập,... dạy phụ đạo cho số học sinh chưa đạt chuẩn KTKN để kiểm tra lại vào cuối tháng 5 đối với 05 em (Khối 1 có 03 em- Niên, Đức, Hoa, khối 2 có 01 em- Đăng, khối 3 có 01 em- Kim Ngọc).

- Tiến hành xem lại TT27 đối với lớp 1,2 TT22 đối với lớp 3,4,5; thực hiện bình xét danh hiệu học sinh cấp lớp nghiêm túc, đúng năng lực, phẩm chất của học sinh.

- Hoàn thành các báo cáo cuối năm; hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân để kiểm tra lần 2 trước khi nạp làm hồ sơ kiểm định.

- Thi đại sứ văn hóa đọc cấp lớp, cấp trường theo kế hoạch.

- Đánh giá học sinh trên 2 phần mềm chính xác, kịp thời và kiểm tra kĩ thông tin để in học bạ cho học sinh, kí, duyệt.

- Động viên 02 học sinh lớp 5 tham gia thi tin học trẻ cấp huyện đạt kết quả; Trạng nguyên Tiếng Việt thi Đình.

- Tổng kết năm học và làm lễ ra trường cho học sinh lớp 5.

- Gặp gỡ học sinh lớp 1, dặn dò phụ huynh chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1 tốt cho năm học 2022-2023.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, thư viện- thiết bị, y tế, trang web

a) Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp

-  Khảo sát CSVC đề trình tu sửa cho năm học tới

- Các lớp tiếp tục chăm sóc bồn hoa cây cảnh;

-  Hoàn thành công lao động phụ huynh. 

b) Bài viết đưa lên trang web

- Tổ chuyên biệt cùng các lớp tuyên truyền ATGT, đuối nước (có video, hình ảnh)  

- Tổ 1 viết bài  tổng kết năm học;

- Cán bộ, giáo viên đưa tin bài theo quy định.

c) Công tác thư viện - Thiết bị

- Các lớp đăng kí sách giáo khoa cho năm học 2022-2023;  

- Cán bộ thủ thư kiểm kê thư viện, đối chiếu quy định đề trình nhà trường bổ sung sách báo, tạp chí, sách, thiết bị dạy học;

- Thủ thư lên kế hoạch hoạt động thư viện trong hè trình Ban giám hiệu phê duyệt;

- Các lớp thường xuyên động viên học sinh tích cực đọc sách, khối 2, 1 thực hiện thi đọc theo kế hoạch tháng 2,3 chưa thực hiện được;

- Cập nhật, giao nhận báo, tạp chí kịp thời.

d) Công tác y tế

- Phối hợp trạm y tế tổ chức tiêm vắc xin covid-19 cho học sinh khối 3,4,5.

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh luôn có ý thức phòng bệnh covid-19.

- Theo dõi, cập nhật CBGV, học sinh về tình hình dịch bệnh hàng ngày và cập nhật lên phần mềm.

5. Công tác Đội

- Tiếp tục thực hiện phong trào:“ Thiếu nhi Hà Tĩnh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tổ chức hình thức phù hợp kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5.

- Tiếp tục thực hiện Chuyên đềMỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

 - Tiếp tục các hoạt động chào mừng ĐH huyện Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tuyên truyền phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền phòng chống Đuối nước cho HS thông qua nhóm zalo của các lớp.

- Bàn giao danh sách HS về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư.

- Thường xuyên kiểm tra nề nếp, vệ sinh cá nhân, trường lớp; rèn kỹ năng sống.

- Kiểm tra, đánh giá công tác Đội – Sao cuối tháng. 

7. Kế hoạch  tuần

Tuần

Thứ ngày

Sáng

Chiều

 

 

 

 

1

 

HAI

( 02/5/2022)

Nghỉ bù lễ

 

BA

( 03/5/2022)

Nghỉ bù lễ

 

(04/5/2022)

Lên lớp

 

NĂM

(05/5/2022)

HS k3;4;5 tiêm phòng

Họp tổ, HĐ, CB

 

SÁU

(06/5/2022)

Lên lớp

 

 

 

 

 

2

 

HAI

( 09/5/2022)

Lên lớp

 

BA

( 10/5/2022)

Lên lớp

 

(11/5/2022)

Lên lớp

 

NĂM

(12/5/2022)

Lên lớp

 

SÁU

( 13/5/2022)

Lên lớp

 

 

 

 

 

3

 

HAI

( 16/5/2022)

Lên lớp

 

BA

( 17/5/2022)

Lên lớp

 

(18/5/2022)

Lên lớp

 

NĂM

(19/5/2022)

Lên lớp

 

SÁU

( 20/5/2022)

Lên lớp

Kiểm kê CSVC, TVTB

4

HAI

( 23/5/2022)

Lên lớp

 

BA

( 24/5/2022)

Lên lớp

 

 

(25/5/2022)

Tổng kết năm học

 

NĂM

(26/5/2022)

 

 

SÁU

( 27/5/2022)

 

 

 

                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                        Phan Thị Thanh Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.