UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LONG

           

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2020

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4

1. Kỷ luât lao động

BGH, HC, TT, TP thực hiện nghiêm túc công tác trực trường; vệ sinh.

           2. Công tác chuyên môn

a) Ưu điểm:

- Cơ bản giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn học sinh ôn tập bằng hình thức trực tuyến;  

- Một số GV hướng dẫn học sinh tham gia tốt cuộc thi Toán tài; Tiêu biểu có 10 em đạt giải cấp tỉnh;(CM đã tổng hợp);

- GVCN đã hướng dẫn HS tham gia cuộc thi Bác Hồ với Thiếu nhi; Cuối tháng 5 mới tổng hợp kết quả, xếp loại các lớp;

- GVTA hướng dẫn HS tham gia học TA qua phần mềm miễn phí(GVTA đã tổng hợp số lượng học sinh tham gia học trên gmail456;

Kết quả:

- Bài viết viết ở trang Web: Đầy đủ.

b)Tồn tại:

- Một số GV khâu nối chưa tốt với phụ huynh chưa thật tích cực;

- GV nghiên cứu nội dunh thông tin không kỹ dẫn đến lộn xộn trong một số ngày nghỉ dịch cao điểm.

       II. Công tác tháng 5

       1. Kỷ luật lao động

       Quán triệt CBGV thực hiện nghiêm túc giờ giấc và mọi quy định.

       2. Công tác chuyên môn

       - CM hướng dẫn giáo viên thực hiện giản dạy nghiêm túc theo chương trình tinh giảm của Bộ;

       - Dạy học theo TKB kết hợp dạy bù, ghép môn hoàn thành chương trình; tách lớp đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi cho học sinh theo quy định của Bọ y tế, của các cấp;

       - Tập trung đổi mới phương pháp hình thức dạy học nhăm nâng coa chất lượng cho học sinh sau thời gian nghỉ phòng chống dịch;

       - Đẩy mạnh việc rèn chữ viết, trình bày cho học sinh;

       - Phát huy công tác tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

       - CM tổng hợp việc giao bài, học trực tuyễn của các lớp;

       3. Các công tác khác

       - Thực hiện tốt công tác trực nhật vệ sinh, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bồn hoa;

       - Chào cờ hàng tuần theo lớp nghiêm túc;’

       - Bổ sung, sắp xếp gọn gàng tủ sách lớp học, hướng dẫn HS đọc scahs trong lớp giờ ra chơi;

       - BTC cuộc thi Bác Hồ với Thiếu nhi tổng hợp xếp loại các lớp;

                                                                          Tân Dân, ngày 04 tháng 5 năm 2020

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                               Phan Thị Thanh Thúy