UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LONG

           

KẾ HOẠCH  THÁNG 4/2022

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3

1. Kỷ luật lao động

- CBGV thực hiện nghiêm túc mọi quy chế, quy định của cấp trên, của nhà trường.

- Một số CBGV nghỉ có lý do: Bị covit, F1.

2. Chuyên môn

a) Ưu điểm 

 - Thực hiện nghiêm túc chương trình các môn học đã xây dựng và tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả, thực hiện tốt 5K: Trong tháng 03 toàn trường có      học sinh F0 là 60 em, có 46 F1; có 9 giáo viên F0 nay còn 04 giáo viên đang cách ly điều trị tại nhà. Từ tuần 23 đến tuần 26 tiến hành cả dạy trực tuyến và trực tiếp, tuần 23,24 trực tuyến cả trường, tuần 25 và 26 có 05 lớp 5 khối dạy trực tuyến cho số học sinh F0 F1, lớp 1C, 1B, 2B, 4C dạy trực tuyến do GV bị F0. Dù dạy học hình thức nào thì GV vẫn thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy học.

- Phụ huynh, học sinh theo đã luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc lịch học của nhà trường.

- Đã tiến hành kiểm tra định kì giữa học kì II đối với khối 4;5.

- Kiểm tra kế hoạch bài dạy của giáo viên trên hộp thư dùng chung. Xếp loại như sau:

Tốt: 20 tốt; Khá: 02 khá (Cô Nga MT; cô Thắm TA)

Không xếp: Trung Thành

- Kiểm tra nội bộ 03 Đ/c tháng 3: Đ/c V.Hiền- NVGV, Thơ- BDTX; Thanh Nga- Vở vẽ HS.

- GV đã động viên học sinh tham gia sân chơi trí tuệ: IOE cấp tỉnh; Toán mạng cấp tỉnh đã có kết quả.

b) Tồn tại:

- Chuyên đề Tiếng Anh chưa tổ chức được(Do GVTA bị covit).

- Chưa kiểm tra hồ sơ GV, HS.(Do GV, HS bị F0, F1 nhiều).

3. Cơ sở vật chất, thư viện hiết bị, y tế, wesei

a) Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp

- Đã nhiều lớp hoàn thành kế hoạch vận động tài trợ.

         - Các lớp thường xuyên khử khuẩn bàn ghế sau buổi học.

         - GV các khối lớp sử dụng thiết bị điện tử hỗ trợ dạy học hiệu quả.

          -  Các khối lớp chăm sóc bồn hoa cây cảnh thường xuyên hiệu quả, nhất là khối 1, 2.

- Phụ huynh các lớplao động làm vườn trường, lau lớp học sau khi lớp có học sinh F0 tại trường.  

         b) Bài viết đưa lên trang web

          - Mỗi giáo viên đều có 1 bài đưa lên trang. (Các bài viết phong phú thể hiện việc dạy học của đơn vị), Cô Hiên, cô Lài, cô Nga có 2 bài

          - Bài của Cô Nga Mĩ thuật chưa đạt yêu cầu (Bài có nội dung sơ sài).

c) Công tác thư viện - Thiết bị

- Cung ứng đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn cho giáo viên.

- Thư viện luôn mở cửa đón giáo viên, học sinh đọc, mượn sách, báo.

         - Cán bộ thư viện cập nhật số lượng báo, tạp chí.

          - Giáo viên đã thực hiện tốt công tác giới thiệu sách: Cô Hằng , Cô Hiên, Cô Chính Tâm, Video Cô Thơ, công tác giới thiệu sách của thủ thư chưa thực hiện.

          - Khối 2 chưa thể hiện thi  đọc diễn cảm. 

d) Công tác y tế

 - CB,GV, học sinh luôn có ý thức phòng bệnh covid-19.

 - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng gia đình theo dõi tình hình dịch bệnh hàng ngày.( Trong tháng tính từ ngày học trực tiếp có 51 em là F0, 8 giáo viên F0).

4. Hoạt động Đội

a) Ưu điểm

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện nghiêm túc 5K.

- Liên đội tiếp tục ổn định và duy trì nề nếp sinh hoạt Đội - Sao theo kế hoạch của TPT và BCH Liên đội trong tình hình dịch bệnh.

- Đẩy mạnh học tập, thi đua học tập tốt, phát huy tốt mô hình “ Đôi bạn cùng tiến”.

- Triển khai cuộc thi cùng “Kun viết chữ đẹp” cho các em học sinh khối 4,5

- Rèn kỹ năng sống cho học sinh: KN vệ sinh cá nhân; KN đội mũ BH, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông …

- Ngày 11/03/2022 Thu bài thi Sưu tập Tem nộp về ban tổ chức 100 % HS Khối 3, 4, 5 tham gia.

- Ngày 15/3: Tổng kết đợt hưởng ứng Cuộc thi “Cùng Kun viết chữ đẹp”, nhằm rèn cho HS tính cẩn thận, chỉnh chu trong các bài viết và cách trình bày bài viết của các em. Có nhiều bài viết đẹp trình bày hợp lý đã chọn ra được 30 bài nộp theo link của ban tổ chức.

- Ngày 21/3: Tổ chức “ Ngày hội thiếu nhi vui khỏe Tiến bước lên Đoàn” Tổ chức cho Đội viên và nhi đồng xem phim tư liệu về lịch sử ngày thành lập Đoàn (Gửi qua nhóm zalo của các lớp) khối 4,5 tham gia trồng và chăm sóc bổ sung các loại hoa ở trong vườn trường. Các lớp Nhi đồng 3A, 3B, 3C tổ chức Kết nạp đội viên cho 20 Nhi đồng xuất sắc.

- Ngày 25/3/2022 - Treo băng rôn tuyên truyên cùng Kun làm việc tốt.

- Tiếp tục thực hiện Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng".( Làm video tuyên truyền về các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn)

- Thực hiện tốt phong trào:“ Thiếu nhi Hà Tĩnh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. 

- Đã kiểm tra nề nếp, vệ sinh các lớp.

- Kiểm tra, đánh giá công tác Đội – Sao nhi đồng cuối tháng.

b) Tồn tại: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các lớp HS học online khá nhiều nên mọi hoạt động chỉ diễn ra theo quy mô cấp chi đội, lớp nhi đồng. Hầu hết triển khai qua nhóm Zalo của các lớp.

5. Công tác khác

- Tổ chức ý nghĩa ngày PNVN 8/3.

- Động viên kịp thời CBGV bị covit.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 4

1. Kỷ luật lao động

CBGV thực hiện tốt kỷ luật lao động.

2. Chuyên môn

- Tập trung cao độ cho việc nâng cao chất lượng đại trà tăng cường chất lượng các tiết dạy chính khóa trên lớp, tập trung vào hoạt động học của học sinh, rèn kĩ năng tự học cá nhân, nhóm đôi, nhóm lớn.

- Rà soát chương trình, kết thúc chương trình và kiểm tra cuối năm trong tháng 4.

- Kiểm tra hồ sơ GV, HS.

- Tổ chức chuyên đề Tiếng Anh.

- Khối 4,5 chú ý động viên HS tự học để tham gia thi tin học trẻ.

- Đẩy mạnh công tác đọc sách ở thư viện chuẩn bị cho ngày sách Việt Nam vào 21/4.

- Kiểm tra nhiệm vụ GV theo kế hoạch: Đinh Th Sương tất cả NVGV;

Nguyễn Trung Thành (Phát triển năng khiếu), Phạm Thị Thắm (Chấm, chữa

bài).

- Động viên HS tham gia các sân chơi trí tuệ: TNTV cấp tỉnh, Toán mạng cấp quốc gia, IOE cấp quốc gia.

- Hoàn thành hồ sơ cá nhân, hồ sơ các đoàn thể trong nhà trường để đón các đoàn kiểm tra.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, thư viện- thiết bị, y tế, trang web

a) Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp

- Tiếp tục kêu gọi vận động tài trợ.

- Vệ sinh các lớp thường xuyên.   

- Các lớp tiếp tục chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Tiếp tục điều PH lao động phong quang trường lớp.

b) Bài viết đưa lên trang web

- Tổ 2+3 viết bài về ngày sách Việt Nam.

- Cán bộ, giáo viên đưa tin bài theo quy định.

c) Công tác thư viện - Thiết bị

- Các lớp giới thiệu sách hay chòa mừng Ngày sách Việt Nam (Mỗi lớp 1 quyển sách hoặc tủ sách lớp mình).

- Cán bộ thủ thư giới thiệu sách theo quy định.

- Các lớp thường xuyên động viên học sinh tích cực đọc sách.

- Cập nhật, giao nhận báo, tạp chí kịp thời.

- Khối 1 tổ chức thi đọc thuộc lòng.

- Giới thiệu sách hay 15 anh Hùng qua các thời đại (Cô Dược), Giới thiệu sách khổ lớn (Cô Hoa).

         - Cô Thơ phối hợp cùng học sinh thực hiện giới thiệu “mỗi tuần một cuốn sách hay một câu chuyện đẹp”.

-  Chuẩn bị giới thiệu sách giáo khoa cho các lớp năm học 2022-2023.

4.  Công tác y tế

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh luôn có ý thức phòng bệnh covid-19.

- Theo dõi, cập nhật CBGV, học sinh về tình hình dịch bệnh hàng ngày và cập nhật lên phần mềm.

4.  Công tác y tế

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh luôn có ý thức phòng bệnh covid-19.

- Theo dõi, cập nhật CBGV, học sinhvề tình hình dịch bệnh hàng ngày.

 5. Công tác Đội

- Tiếp tục thực hiện phong trào:“ Thiếu nhi Hà Tĩnh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tổ chức hình thức phù hợp kỷ niệm ngày Ngày 30/4 Giải phóng Miền Nam. 

- Tiếp tục thực hiện Chuyên đềMỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

 - Tổ chức tìm hiểu về ngày thành lập Đội.

- Tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho ĐH Đoàn xã nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Thường xuyên kiểm tra nề nếp, vệ sinh cá nhân, trường lớp; rèn kỹ năng sống.

- Kiểm tra, đánh giá công tác đội – Sao cuối tháng. 

6. Công tác khác

- Tổ chức Hoạt động ngày sách Việt Nam theo quy mô lớp học.

- Công đoàn hoạt động đúng chức năng.

- Tổ chức, động viên CBGV nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5.

7. Kế hoạch  tuần

Tuần

Thứ ngày

Sáng

Chiều

 

 

 

 

1

 

HAI

( 04/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

BA

( 05/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

Họp tổ, Họp hội đồng

(06/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

NĂM

(07/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

SÁU

(08/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

 

 

 

 

2

 

HAI

( 11/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

BA

( 12/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

(13/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

NĂM

(14/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

HAI

( 15/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

 

 

 

 

3

 

HAI

( 18/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

BA

( 19/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

 

(20/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

 

NĂM

(21/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

HAI

( 22/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

4

HAI

( 25/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

BA

( 26/4/2022)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

(27/4/2022)

Lên lớp

Lên lớp

NĂM

(28/4/2022)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

HAI

( 29/4/2022)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

 

                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                        Phan Thị Thanh Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.