UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LONG

           

KẾ HOẠCH  THÁNG 11/2021

 

            I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10

1. Kỷ luật lao động

- Tất cả CBGV thực hiện nghiêm túc kỉ cương, quy định của cấp trên của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc giờ giấc, trực hành chính, trực GV.

2. Chuyên môn

a) Ưu điểm

       - Toàn trường đã thực hiện tốt 5K phòng chống dịch covid19 và nền nếp dạy học phân luồng, giờ vào, giờ ra giãn cách nhịp nhàng.

       - Xây dựng kế hoạch dạy học trong tình hình dịch bệnh của HKI theo CV3969 (Tuần 4 đến tuần 18 dạy trong 10 tuần đối với lớp 2,3,4,5 và 11 tuần đối với lớp 1 dự kiến hoàn thành chương trình học kì 1 ngày 15/12): Thực hiện kịp thời, nghiêm túc, tiến hành dạy học kiến thức cốt lõi khá tốt.

       - Thao giảng tháng 10 kết hợp chuyên đề Tiếng Việt lớp 2(Chia sẻ và đọc).   - Hoàn thành hồ sơ phổ cập 2021 kiểm tra đợt 1.

       - Nạp kịp thời số liệu cấp trên ở cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục báo cáo đầu năm.

       - Chỉ đạo GV dạy TD kết hợp với GVCN chọn HS thể dục thể thao và tiến hành luyện tập vào 2 buổi chiều trong tuần (Chiều thứ 3; 6).

       -  Duyệt các kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch BDTX, kế hoạch thư viện, kế hoạch y tế học đường, kế hoạch BDTX.

       - Khảo sát nhanh chất lượng môn TV toàn trường đề chẵn, lẻ; kiểm soát chất lượng các lớp, chỉ đạo khối 1,2 kèm cặp học sinh về đọc, viết, tính toán.

Kết quả xếp thứ tự như sau:

Khối 1: 1B, 1A,1C

Khối 2: 2B, 2C, 2A

Khối 3: 3A, 3B, 3C

Khối 4: 4B, 4A, 4C

Khối 5: 5A, 5B, 5C

Nhận xét::

+ Chữ viết, chữ số và trình bày khá cẩn thận, sạch;

+ Một số em nắm và vận dụng tốt đạt điểm 9;10

Tồn tại:

+ Nhiều em lớp 1 đọc âm và dịch tiếng còn chậm (1A: 6 em trong đó em Niên, em Đức rất non; 1B có 8 em; 1C có 10 em đọc sai); Nét khuyết, nét nối từ n sang h, gh kép và số 0 còn sai nhiều;

+ Khối 2: Học sinh non phần Tiếng Việt, đọc đề không hiểu để làm, không nhớ chữ cái khi cho tên chữ cái;

+ Khối 3: trình bày khá sạch sẽ, bài làm một số em tốt, phần đổi đơn vị đo sai nhiều, trong phép tính bài 3 lớp 3C cần hiểu rõ bản chất để đặt phép tính đúng ở một số em.

+ Lớp 4:  Còn sai nhiều tính giá trị biểu thức, đổi đon vị đo, bài giải TBC còn nhầm; Tác dụng dấu 2 chấm nắm và trình bày chưa chắc chăn, còn nhầm giữa tìm từ láy, từ ghép

+ Lớp 5: Tìm cặp từ trái nghĩa chưa hết; Phần viết số nguyên dưới dạng phân số và đổi phân số sang phân số thập phân

          - Tiếp tục động viên học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ: IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt; Trạng nguyên toàn tài, toán mạng.

- BGH đã gặp một số học sinh lười học, gặp phụ huynh em Đức để bàn về việc lưu ban.

- Tham gia đầy đủ chuyên đề lớp 2 của phòng dự giờ 3 tiết Tiếng Việt và 1 tiết toán.

- Hoàn thành thiết kế 02 giáo án điện tử tham gia dự thi theo công văn Bộ giáo dục và phòng giáo dục yêu cầu.

- Công tác kiểm tra nhiệm vụ giáo viên: Đã kiểm tra chuyên đề được 2 GV( Đ/c Lài, Đ/c Thắm- PPDH).

b)Tồn tại

- Duyệt kế hoạch của tổ, của cá nhân BDTX còn chậm do mục mạch chưa đúng ở hồ sơ tổ; các nội dung bối dướng thương xuyên chúng chưa đồng nhất trong từng cá nhân.

- Chưa tổng hợp được học sinh tham gia sân chơi trạng nguyên vì tên còn lẫn với năm học trước quá nhiều.   

          3. Công tác XDCSVC, cảnh quan khuôn viên, bài viết, y tế, TVTB

a) Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp

- Đã lắp 3 ti vi tại 3 lớp 2.

- Bố trí phụ huynh lao động vệ sinh, làm vườn trường.

- Phân công các lớp chăm sóc  bồn hoa, cây cảnh( lớp 4C chưa chăm sóc).

- Nhận 10 bộ ri đô 10 phòng dãy nhà mới.

b) Bài viết đưa lên trang web

- Cán bộ, giáo viên viết bài theo quy định(Cô Chính Tâm , cô sương, cô Hương 2 bài).

- Tổ CB viết bài  Hội nghị viên chức và người lao động, Tổ 1 viết bài 20-10.

c) Công tác thư viện - Thiết bị

-  Hoàn thành kế hoạch thư viện.

- Lớp 4A,5B, tổ 1, tổ 2+3 đã thực hiện giới thiệu sách theo kế hoạch.

- Số học sinh đến thư viện mượn sách không nhiều.

d) Công tác y tế

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh phòng bệnh covid-19. Yêu cầu rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt khi vào lớp, đeo khẩu trang. 

- Theo dõi báo cáo công tác phòng bệnh thường xuyên.

- Phối hợp với trạm y tế làm công tác phòng bệnh.

- Nắm bắt tình hình 2 học sinh đang cách ly tại nhà.

       4. Hoạt động Đội

       Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

a) Ưu điểm

Thực hiện tốt Phong trào “Thiếu Nhi Hà Tĩnh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”,  liên đội trường Tiểu học Đức Long đã lên kế hoạch, và tổ chức một số hoạt động trọng điểm như sau: 

- Tiếp tục ổn định và duy trì nề nếp dạy học an toàn trong mùa dịch.

- Đẩy mạnh Văn hóa giao thông trước cổng trường.

- Đẩy mạnh thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm.

-  Ngày 28/10:  Tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì năm học 2021-2022;

- Phát động phong trào học tập tốt; Chung tay bảo vệ môi trường, xử lý rác thải theo yêu cầu.

- Các chi đội chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo khu vực phân công.

- Các mô hình học tập:“Đôi bạn cùng tiến, bạn giúp bạn”, "Mô hình lớp học tự quản" được các lớp chủ động thực hiện, có hiệu quả.

- Đã kiểm tra nề nếp vệ sinh, an toàn các lớp.

b)Tồn tại

Mặc dù nhà trường và Liên đội đã tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe đúng vị trí khi chờ đón con nhưng vẫn còn một số phụ huynh chấp hành ý thức chưa cao.           

          5. Các hoạt động khác

         - Họp phụ huynh học sinh thành công.

       - Công đoàn hoạt động đúng chức năng.

          II. KẾ HOẠCH THÁNG 11

1. Kỷ luật lao động

Thực hiện nghiêm túc mọi quy đinh, kỉ cương, nề nếp.

2. Chuyên môn

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thao giảng 20/11 mỗi GV một tiết.

- Kiểm tra hồ sơ thư viện, Đội, tổ, giáo viên.

- Tiến hành viết dàn ý sáng kiến kinh nghiệm theo công văn đã chuyển ở gmail456.

- Chỉ đạo khối 1, 2 bàn thêm biện pháp nâng cao chất lượng, kèm sát số học sinh đọc, viết còn chậm.

- Tiếp tục bồi dưỡng  thể thao (cờ vua, bóng bàn) ,võ cổ truyền, điền kinh.

- Tiến hành dạy học online đối với khối 4;5 môn Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt củ yếu tập trung ôn tập kiến thức cốt lõi.

- Kiểm tra lần 1 đội TTKP khối 4,5.

- Chuẩn bị KT công nhận phổ cập, Hoàn thành công tác phổ cập năm 2021.

- Thực hiện tốt BDTX theo kế hoạch.

          - Kiểm tra nội bộ: Toàn diện- Thương; Chuyên đề: Quỳnh- Thực hiện nội quy lớp học ; B Nga- Chất lượng đại trà.

          - Tiếp tục động viên học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ: IOE(Vòng 11- hết vòng 15 thi trường vào tháng 12, Trạng nguyên Tiếng Việt (Vòng 9- Tháng 12 thi cấp trường); Trạng nguyên toàn tài(Cấp trường vòng 3 từ 9-11/11); Toán mạng vòng 3.             

3. CSVC, cảnh quan, bài viết. y tế, TVTB

a) Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp

-  Huy động hỗ trợ  XDCSVC từ phụ huynh các lớp;

- Làm không gian thư viện ngoài trời;

- Bố trí phụ huynh lao động làm vườn trường;

- Các lớp chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

b) Bài viết đưa lên trang web

- Cán bộ, giáo viên viết bài theo quy định.

- Tổ 2+3 viết bài về ngày 20/11; 

c) Công tác thư viện - Thiết bị

-  Thực hiện lịch giới thiệu sách theo kế hoạch;

- Các tổ triển khai chuyên đề tiết đọc thư viện;

- Phát động cuộc thi viết - vẽ hình ảnh thầy (cô) qua các câu chuyện em đã đọc hoặc đã được nghe kể;

-  Cháo đón các em đến thư viện mượn sách về nhà đọc;

-  Trao đổi sách, báo tạp chí ở tủ sách lớp học (Thủ thư phân  loại sách cho các lớp mượn theo chủ đề).

d) Công tác y tế

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh phòng chống bệnh covid-19 trong tình hình mới;

          - Luôn thực hiện tốt 5K;

          -  Tuyên truyền, vận động, theo dõi, nhắc nhở học sinh từ vùng dịch về thực hiện tốt công tác phòng dịch khi đang cách ly tại nhà;

- Thực hiện giản cách theo quy định;

- Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân, không lơ là công tác phòng tránh  dịch bệnh.

           4. Hoạt động Đội

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tiếp tục thực hiện phong trào:“ Thiếu nhi Hà Tĩnh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Tiếp tục thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

- Triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên; Tuyên truyền Văn hóa ứng xử học đường; ATGT…

- Tổ chức HĐ Sao nhi đồng trực tuyến: Sao nhi đồng của chúng em.

- Thường xuyên kiểm tra nề nếp, vệ sinh cá nhân, trường lớp.

- Kiểm tra, đánh giá công tác Đội – Sao cuối tháng.

Trên đây là báo cáo công tác Đội và phong trào Thiếu nhi tháng 10 năm 2021 của Liên đội trường TH Đức Long.

5. Các hoạt động khác

- Chăm sóc bồn hoa thảm cỏ.

- Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tiến hành thu BHYT học sinh lớp 2;3;4;5.

6. Kế hoạch  tuần

 

Tuần

 

Thứ ngày

 

Sáng

 

Chiều

 

 

 

 

1

 

HAI

( 01/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

BA

( 02/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

(03/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

 

NĂM

(04/11/2021)

Lên lớp

Họp tổ, họp HĐ

SÁU

(05/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

 

 

 

 

2

 

HAI

( 08/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

 

BA

( 09/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

 

(10/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

NĂM

(11/11/2021)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

SÁU

(12/11/2021)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

 

 

 

3

 

HAI

( 15/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

BA

( 16/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

 

(17/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

 

NĂM

(18/11/2021)

Lên lớp

Kỷ niệm Ngày NGVN

SÁU

(19/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

4

HAI

( 22/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

BA

( 23/11/2021)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

(24/11/2021)

Lên lớp

Lên lớp

NĂM

(25/11/2021)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

SÁU

(26/11/2021)

Lên lớp

 

Lên lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.