UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 18 /KH-TTHĐL

 

Tân Dân, ngày 17  tháng 9  năm 2021

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Căn cứ Công văn số 3636/BGDĐT-GDTH, ngày 26  tháng  8  năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021- 2022;

Căn cứ Quyết định số 2840 /QĐ-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1691 /SGDĐT-GDPT, ngày 6  tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021- 2022;

Căn cứ Công văn số 499/PGDĐT- CMTH, ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đức Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021- 2022;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường Tiểu học Đức Long xây dựng Kế hoạch năm học 2021 - 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm của địa phương

          Xã Tân Dân trải dài theo quốc lộ 8a và tỉnh lộ 5, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào sản xất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn, đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo chiếm khoảng 25%. Tuy vậy phong trào học tập của con em đã được Chính quyền địa phương, phụ huynh  quan tâm  nhưng do điều kiện kinh tế của địa phương cũng như các hộ gia đình còn nghèo nên việc đầu tư kinh phí có nhiều hạn chế.

Công tác giáo dục - y tế được quan tâm thực hiện tốt. Toàn  có 05/05 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 02 trường đạt mức độ 2). Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 2; chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm đạt trên 99%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Hiện nay, Trạm y tế có bác sỹ và đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí mới. Các chương trình mục tiêu y tế - dân số và phòng chống dịch bệnh được triển khai

thực hiện đồng bộ, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

          Các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của thị trấn và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng; thiết chế văn hóa tiếp tục được củng cố, hoàn thiện; đến nay 100% thôn có nhà văn hóa, trong đó có 13 nhà văn hóa đạt tiêu chí nông thôn mới; giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể được quan tâm giữ gìn và phát huy; công tác quản lý nhà nước nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin được tăng cường đảm bảo đúng định hướng. 

          Các chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt, nhất là chính sách đối với người có công, giảm nghèo, an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn đạt kết quả tích cực.

          2. Thuận lợi

1. Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, khuôn viên xanh, sạch đẹp và an toàn, trường đã về học tại một điểm.

2. Luôn  được sự chỉ đạo sát sao của ngành, sự đầu tư xây dựng csvc và phối hợp giúp đỡ của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh .

3. Đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi ; tập thể sư phạm đoàn kết, thân thiện, giúp nhau cùng tiến bộ vì mục tiêu phát triển của nhà trường.

3. Khó khăn

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu một số phòng, một số hạng mục. Một số phòng chức năng đã  xuống cấp trầm trọng.

2.  Vẫn còn một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn .   

     II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

  1. Quy mô

 

Khối

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Cộng

Ghi chú

Số lớp

3

3

3

3

3

15

 

Số HS

86

86

108

98

76

453

 

Số HS nữ

41

49

53

42

41

226

 

Khuyết tật

0

0

2

0

0

2

 

Lưu ban

2

0

1

0

0

3

 

Dân tộc

0

0

1

0

1

2

 

Con TB

0

1

0

0

0

1

 

Con hộ nghèo

1

3

3

3

3

13

 

Con hộ CN

4

5

3

1

3

16

 

HS Công giáo

14

15

7

2

14

52

 

Bán trú

63

57

44

39

12

215

 

 

2. Cơ sở vật chất

          a) Khối phòng hành chính quản trị

Phòng Hiệu trưởng, phòng Hiệu phó, văn phòng, phòng bảo vệ, khu vệ sinh GV, nhà xe GV.

(Thiếu: phòng tổ chức Đảng, đoàn thể)

b) Khối phòng học tập

Phòng học: 15; phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng Mỹ thuật, phòng thể chất.

(Thiếu: Phòng ngoại ngữ, phòng khoa học- công nghệ)

c) Khối phòng hỗ trợ học tập

- Phòng kiên cố: Thư viện.

- Phòng đã xuống cấp: Thiết bị, tư vấn học đường hỗ trợ khuyết tật, phòng Đội.

(Thiếu: Phòng truyền thống, 2 phòng nghỉ Giáo viên)

d) Khối phòng phụ trợ

Phòng họp, nhà xe học sinh, nhà vệ vệ sinh học sinh, hàng rào kiên cố có cổng.

(Thiếu: Phòng y tế học đường, nhà kho).

e) Khu sân chơi, thể dục thể thao

Đã có: Sân cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền.

Còn thiếu: Khu vực thể thao dưới cây xanh, mái che.

g) Khối phục vụ sinh hoạt (nếu có)

Nhà ăn bán trú(Bếp, kho, nhà ăn)

h) Hạ tầng kỹ thuật

i) Thiết bị dạy học

3. Đội ngũ

Tổng số CBGV:  27;  Trong đó:

- Cán bộ quản lý: 3                 

- Giáo viên: 21 (văn hóa: 16, nhạc: 01; Mỹ thuật: 01; thể dục: 1; tin học: 0; ngoại ngữ: 1) đạt tỷ lệ: 1.4

- Tổng đội: 1;

- Hành chính: 2 (thư viện, thiết bị: 01; KT: 1 ).

- Đảng viên: 22( 83%)  

- Trình độ chuyên môn:

Đại học sư phạm: 21; Cao đẳng: 4;  TCKT: 1; TCTB: 1

Số GV trên chuẩn: 21/21(tỉ lệ 100%)

- Cơ bản giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Thực hiện Chương trình giáo dục

1.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,  theo Quyết định 16/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 đối với lớp 2; 3; 4; 5 cùng với hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở, phòng.

1.2.  Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

-  Đổi mới phương pháp dạy học:

+ Triển khai các thành tố tích cực trong dạy học: Giáo viên đã nắm bắt nhuần nhuyễn một số yếu tố tích cực trong phương pháp dạy học mới phối hợp các phương pháp dạy học một cách linh hoạt; Trang trí hai biểu mẫu Mô hình trường học mới ở mỗi lớp học; Dạy học theo nhóm; Xây dựng phong trào tự quản.

+ Triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”:

Giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện giúp học sinh khám phá ra kiến thức mới nhanh, hiệu quả, hiểu được bản chất của vấn đề để áp dụng vào thực

tiễn. Tổ chức dạy thể nghiệm, rút kinh nghiệm 1 tiết/Kỳ.

+ Giáo viên MT đã chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế với Phương pháp Đan Mạch.

- Đánh giá học sinh theo Thông tư 30/TT-BGD ĐT và Thông tư 22/TT-BGD ĐT sửa đổi đối với lớp 2;3;4;5, thông tư 27/BGD đối với lớp 1.

- Giáo viên đã thường xuyên đa dạng hóa hình thức dạy học phát huy tính tích cực chủ động trong học sinh; tạo không khí vui tươi trong giờ học; Không tạo áp lực cho học sinh;  Luôn găn liền Giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống,  giúp các em có thêm nhiều kỹ năng.

1.3. Việc dạy học Tiếng Anh và Tin học 

- Dạy học Tiếng Anh: Đối với Khối 3;4;5 với thời lượng 4 tiết/tuần. GV đã tạo không khí vui tươi cho học sinh khi tham gia học Tiếng Anh, học sinh vừa học vừa chơi thông qua các hoạt động, các bài hát, các vở kịch đóng vai, giảm áp lực về ghi nhớ máy móc từ vựng và ngữ pháp cho học sinh. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường để nâng cao chất lượng dạy học;  Một số em tích cực tham gia sân chơi IOE với kết quả tốt.

- Dạy học môn Tin học: Với Lớp 3;4;5 mỗi tuần 2 tiết. Phòng máy có 14 máy đủ cho học sinh học thực hành trên máy; phối kết hợp tốt với trường THCS  lên lịch dạy khoa học;  Học sinh phát huy các kỹ năng đã học ở giờ tin học tham gia tốt các sân chơi trí tuệ.; Có 2 em tham gia thi tin học trẻ kết quả tốt.

1.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

- Đối với trẻ khuyết tật

Trường có 2 học sinh KT; Giáo viên chủ nhiệm đã nắm bắt đặc điểm của học sinh, phối kết hợp tốt với phụ huynh để tổ chức dạy học và giáo dục các em một cách hiệu quả.

-  Đối với học sinh dân tộc thiểu số

 Có 2 học sinh dân tộc Lào. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên tạo không khí hòa nhã ấm áp, kềm cặp hằng ngày nên 2 em đều tham gia học tập và rèn luyện tốt.

1.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

lớp; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới

giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh

- Tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giời lên lớp:

+ Triển khai tổ chức tốt các tiết HĐGD trong thời khóa biểu hàng tuần;

+ Tổ chức được một số hoạt động trải nghiệm:

Sinh nhật cho học sinh hàng tháng; Trồng chăm sóc bồn hoa thảm cỏ; Học sinh tự làm trực nhật vệ sinh; Tổ chức Hoạt động mô hình cấp huyện: Em yêu biển đảo quê hương; Chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã.

- Hoạt động thư viện:

Củng cố, duy trì việc đọc sách trong cán bộ giáo viên nhân viên; huy động sách  dựng tủ sách thư viện trường từ các cá nhân, tổ chức;  Huy động các nguồn lực xây dựng tủ sách lớp học đẹp mắt, phong phú về các loại sách; Bổ sung xây dựng trang trí thư viện thân thiện, đẹp; Tổ chức được một số hoạt động: Thi đọc diễn cảm, kể chuyện theo sách, vẽ nhân vật mà em yêu thích, tổ chức dạy thể nghiệm 2 tiết đọc tại thư viện;

1.6. Dạy  học 2 buổi/ngày

- Tổ chức tốt việc học 9 buổi/ tuần cho 100% học sinh  kết hợp công tác bán trú ngay từ đầu năm học với số lượng 195 em;

- Nội dung chương trình dạy học 2 buổi/ngày  theo hướng dẫn của sở, của phòng.

1.7. Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ

quản lí giáo dục tiểu học

Quản lý dựa trên Chuẩn: Trường đạt chuẩn quốc gia; chuẩn nghề nghiệp giáo viên (GV); chuẩn HT, chuẩn phó HT; chuẩn kiến thức kĩ năng cơ bản của chương trình; chuẩn đánh giá, xếp loại HS; tiêu chí đánh giá trường học thân

thiện, HS tích cực...

Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá: Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, qua đó giúp GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy, giúp HS biết tự đánh giá kết quả học tập để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

 Phân công công việc trong BGH, Tổ trưởng, Tổ phó một cách  hài hòa, hợp lý.

Làm tố công tác thi đua: Hàng tháng có tiêu chí thi đua cụ thể rõ ràng. Bình xét thi đua đảm bảo tính khoa học, công bằng, công khai từ khâu xây dựng các tiêu chí, triển khai thực hiện đến việc kiểm tra đánh giá gắn liền việc khen và thưởng một cách hợp lý và xứng đáng, chính vì vậy  phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi người đoàn kết, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cải tiến hội họp: Không hội họp nhiều mà hội họp chất lượng hiệu quả.

- Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

Nhà trường đã làm tốt công tác động viên cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. Hàng tháng tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. CM đã tổ chức  một số chuyên đề: HĐNGLL, Bàn tay nặn bột khối 3,4; CNGD lớp 1; dạy học theo phương pháp MT Đan Mạch; chuyên đề Viết chữ đẹp; âm nhạc, TV lớp 1 CNGD.

+ 100% cán bộ giáo viên nhân viên có kết quả BDTX đạt.

+ Cơ bản giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng.

+ Có 3 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

+ CTĐCS: 4 đồng chí.

+ Bằng khen của UBND tỉnh: 1 đ/c(Trần Xuân Thơm).

+ Bằng khen Trung ương Đoàn giai đoạn 2016- 2021: 1đ/c(Nguyễn mInh Thơ).

+ Bằng khen tỉnh đoàn: Đ/c Nguyễn Minh Thơ.

2. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

a) Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Nhà trường đã đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện qua việc dạy và học.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học:  xây dựng tốt kế hoạch chỉ đạo, các văn bản pháp quy; phân công giáo viên làm tốt công tác điều tra cơ bản các hộ gia đình, ở các thôn. Vào máy xử lý số liệu, hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

 - Tham mưu với chính quyền địa phương,  phối kết hợp với cha mẹ học sinh, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho học sinh đến trường. Động viên học sinh đi học chuyên cần đạt tỷ lệ cao, duy trì sĩ số đạt tỉ lệ 100%.

- Năm 2020 huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%. Trường đạt phổ cập

giáo dục TH  mức độ 3.

b) Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Quan tâm hiệu quả giảng dạy và giáo dục, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm định ở phần mềm.

- Chú trọng xây dựng cảnh quan khuôn viên xanh,  sạch,  đẹp, an toàn.

- Tham mưu địa phương tu bổ, xây mới một số hạng mục CSVC phục vụ tốt cho việc dạy học: Bổ sung bàn ghế học sinh, tu bổ nâng cấp đường điện, bóng điện; đồ dùng dạy học.

3. Hoạt động của  tổ chức đảng, đoàn thể trong trường

Công tác Đảng: Chi bộ Đảng với 22 đảng viên, trong những năm qua Chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng - xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức hội trong nhà trường để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả đánh giá phân tích chất lượng đảng viên trong năm 2020 có 100% đảng viên được  xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 3 chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1 đồng chí được Đảng bộ khen thưởng.

Công tác Công đoàn: Công đoàn trường gồm 27 đoàn viên ( trong đó có 25 nữ; 2 nam); Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò chức năng giám sát, động viên cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao trong nhà trường; chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; khen thưởng kịp thời các đoàn viên có thành tích nổi bật. Công đoàn đã góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Liên đội:  Liên đội trường đã thực hiện tốt các nội dung, chương trình hành động của Hội đồng đội các cấp với nhiều hoạt động tích cực  tạo được không khí sôi nổi, vui tươi trong nhà trường; xây dựng tốt nề nếp sinh hoạt, cảnh quan trường học, vệ sinh y tế học đường, môi trường giáo dục lành mạnh; Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Chi hội Chữ thập đỏ: Trường có Chi hội CTĐ làm tốt công tác thăm hỏi động viên giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn;  Phối hợp với các tổ chức cá nhân tặng quà cho học sinh nhân các ngày lễ tết với số tiền 16 520 000đ;

4. Chuẩn bị thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

- Làm tốt công tác tuyên truyền trong CBGV, phụ huynh học sinh về chương

trình phổ thông 2018 đối với lớp 2.

- Phối hợp với địa phương từng bước tu bổ nâng cấp xây mới một số hạng

mục cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học;

- Tham gia tập huấn nghiêm túc ở sở, phòng và tổ chức tại trường một cách nghiêm túc đầy đủ;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục qua nhiều kênh thông tin.

5. Học sinh giỏi các cấp:

a) Học sinh giỏi tỉnh:

- Trạng nguyên Toàn tài: 6

- Trạng nguyên TV: 12

b)  HSG Huyện:

- TTKP: 20 em;

- VHCĐ: 18

- TTNĐVCĐ: 16

- TDTT: 3

- Tin học trẻ: 2

6. Thành tích năm qua:

- Chi bộ: TSVM, Đảng ủy xã tặng giấy khen;

- Trường: TTLĐXS; UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Công đoàn: Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

- Liên đội: Bằng khen Trung ương Đoàn.

7. Những tồn tại hạn chế:

- Vẫn còn tồn tại một bộ phận học sinh kỹ năng sống hạn chế, ý thức học tập và rèn luyện chưa cao;

- Sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao chưa nhuần nhuyễn ở một số Chi đội, một số lớp;

- Công tác tự học tự bồi dưỡng một số ít Giáo viên chưa thật sự quan tâm thường xuyên;

- Số lượng GV thi GVCNG  huyện còn ít, chất lượng chưa cao;

-  Chất lượng thi HSG TDTT chưa cao.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả.

- Tập trung triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa lớp 2 gắn với củng cố kết quả lớp 1. Duy trì dạy học 2 buổi trên ngày theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

- Chuẩn bị triển khai chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3 năm học 2022-2023: Chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên dạy lớp 3 năm học 2022-2023; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học đủ các môn học theo Chương trình GDPT 2018.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động dạy học, đa dạng các hình thức tổ chức để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; chủ động các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử phù hợp, khai thác có hiệu quả kho học liệu điện tử của Bộ, Sở và hình

thức dạy học qua truyền hình.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý: đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị trường học theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, an toàn, hiệu quả; mỗi cán bộ quản lý (nhất là hiệu trưởng) luôn phấn đấu để am hiểu về quản lý, quản trị, xử lý tốt các mối quan hệ vì mục tiêu chung của nhà trường; công tâm trong công việc, nhân văn trong ứng xử, là nhân tố trung tâm để gắn kết tập thể; luôn chú ý tạo động lực, khí thế, nhiệt huyết làm việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

          2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1.  Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

-  Nhiệm vụ: Triển khai và thực hiện phong trào “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” kết hợp với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

-  Chỉ tiêu: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thấm nhuần sâu sắc đạo đức tư tưởng và làm theo lời Bác Hồ dạy; thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao với ý thức tinh thần trách nhiệm cao;

-  Biện pháp: Quán triệt sâu rộng trong cán bộ giáo viên các chỉ thỉ, phong trào, cuộc vận động mà ngành đã ban phát động; Có sự theo dõi giám sát việc thực hiện của cán bộ giáo viên.

2.2.  Công tác dạy - học

          a) Nhiệm vụ:

-  Chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19

- Nắm rõ hoàn cảnh gia đình của từng học sinh từ đó phân đối tượng học sinh thành các nhóm để có giải pháp tổ chức dạy học phù hợp, đạt hiệu quả; đảm bảo không để bất kỳ học sinh nào không được học tập. Có thể chia thành các nhóm và tổ chức dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 1668/SGDĐT-GDPT ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức tựu trường, khai giảng và dạy học năm học 2021-2022.

- Sắp xếp thời khóa biểu một cách khoa học, ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt, Toán và tiếng Anh (đối với lớp 1 là Tiếng Việt và Toán), xen kẽ giữa các môn học này là các môn học và hoạt động giáo dục khác. Để tạo sự hứng thú và tập trung chú ý cho học sinh, giáo viên cần xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp với đặc điểm tâm lí của học sinh khi học trực tuyến như: điều chỉnh về thời lượng tiết dạy, đa dạng hóa phương pháp và hình thức dạy học,... Thời lượng mỗi tiết dạy học khoảng 25-30 phút (đối với lớp 1 là khoảng 20-25 phút), mỗi buổi dạy không quá 03 tiết, mỗi ngày không quá 06 tiết (đối với lớp 1 không quá 05 tiết).

- Xây dựng, phát triển kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử; xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học trực tuyến, tổ chức dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học trực tuyến; tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

- Đồng thời với các giải pháp trên đây, đối với lớp 1, giáo viên giúp phụ huynh hướng dẫn học sinh học qua truyền hình (Bộ GDĐT đã phối hợp Đài truyền hình Việt Nam xây dựng 56 chủ đề Tiếng Việt lớp 1 tại chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” phát sóng trên kênh VTV7 hoặc lưu trong các ứng dụng VTVgo, kênh Yuotube VTV7 và cổng thông tin điện tử vtv7.vtv.vn nhằm giúp học sinh dễ dàng học âm, học vần).

- Thực hiện kế hoạch giáo dục: Thực hiện chương trình, sách GK theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 1, 2 chương trình hiện hành với các lớp 3;4;5.

- Tổ chức dạy 2 buổi/ngày với chương trình nội phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, tập trung vào các nội dung thực hành kiến thức đã học, rèn luyện các kỹ năng, tổ chức học tập theo câu lạc bộ.

- Dạy học Tiếng Anh: Lớp 3; 4; 5 với thời lượng 4tiếtt/tuần, 1 tiết/tuần.

lớp 1;2. Tin học: Với các lớp 3;4;5 thời lượng 1 tiết/tuần.

-  Công tác thư viện, thiết bị:  Giáo viên, học sinh có đầy đủ và sử dụng hiệu quả sách thiết bị dạy học trong từng tiết học, môn học. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Thư viện xuất sắc.

-  Đổi mới Phương pháp dạy học: Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh; áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới; thay đổi hình thức dạy học tạo khí thế niềm vui trong học tập cho học sinh; Đẩy mạnh phương pháp”Bàn tay nặn bột” trong việc dạy  khoa học, TNXH; thực hiện phương pháp “Đan Mạch” với môn Mĩ thuật.

- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn; thực hiện tốt

công tác kiểm tra nội bộ và kiểm soát chất lượng.

- Thực hiện việc đánh giá học sinh theo thông tư 22; 30 của Bộ GD đối

với lớp 3;4;5 thông tư 27 của BGD đối với khối 1;2.

- Tổ chức một số Câu lạc bộ:  TTKP, Bóng đá, Aerobic, Tiếng Anh.

b) Chỉ tiêu:

          -  Hoàn thành chương trình lớp học : 459/459 em đạt 100% ;

- Đánh giá chất lượng giáo dục (Năng lực, phẩm chất) :

 + Khối 1 ;2 :

HTXS : 18 em(10%), HTT : 54 em(31.4%), HT : 100 em(58.6%)

+ Khối 3 ;4 ;5 :

HTT : 110 em(40 %), HT : 167 em(60%).

- Tham gia và tổ chức các hoạt động trải nghiệm hiệu quả, chất lượng.

- Tổ chức các sân chơi: Tuổi thơ khám phá, Văn hay, toán giỏi, chữ đẹp cấp trường, tham gia cấp huyện chất lượng hiệu quả.

- Tham gia thi các môn TDTT cấp huyện hiệu quả.

c) Các biện pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh việc nâng cao kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng cho học sinh, tăng cường bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và kềm cặp học sinh chưa đạt kiến thức kỹ năng qua mỗi tiết học;

- Chú trọng việc rèn luyện kỹ năng, phẩm chất cho học sinh thông qua tưng hoạt đông, từng tiết học;

- Dạy học tích hợp Tiếng Việt và các nội dung giáo dục.

- Kiểm soát việc dạy học của giáo viên qua việc dõi theo, thăm lớp dự giờ, khảo sát nhanh.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm: Hướng dẫn học sinh vệ sinh nhà bia tưởng niệm, HS khối 4;5 tham quan khu mộ và viết bài về Bác Trần Phú; Cuốc đất chăm sóc bồn hoa thảm cỏ; trực nhật vệ sinh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ... nhằm hỗ trợ việc học tập, rèn luyện kỉ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục bổ sung, phát huy tủ sách dùng chung, bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

- Giáo viên hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày cho học sinh để sách vở tại trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

- Phát huy tối đa chức năng của phòng thư viện mới, đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cán bộ giáo viên và học sinh.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để

sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học.

2.3. Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

a) Nhiệm vụ:

Thông qua giảng dạy giáo dục cho học sinh kỹ năng, phẩm chất:

- Kỹ năng: chào hỏi,  tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề;

- Phẩm chất: Chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn kết, yêu thương.

b) Chỉ tiêu:

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực :

Tốt và Đạt : 453em tỉ lệ 100%

-  Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất :

Tốt và Đạt : 453 em tỉ lệ 100%

c)  Các biện pháp thực hiện:

- Phát huy hình thức dạy học theo nhóm; tạo điều kiện để học sinh tự tin mạnh dạn  hơn thông qua mỗi tiết học;

- Để học sinh thuận lợi trong trao đổi, tương tác, việc kê bàn ghế bố trí phù hợp, kê theo nhóm, học sinh ngồi đối diện với nhau;

- Dạy học hiệu quả môn đạo đức; tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp; thường xuyên nêu gương người  tốt việc tốt;

- Tổ chức cho học sinh kể chuyện đạo đức Bác Hồ vào các tiết chào cờ hàng tuần.

2.4.  Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a) Nhiệm vụ: Xây dựng đội ngũ trình độ chuyên môn vững vàng, trách nhiệm, công tác hiệu quả.

b) Chỉ tiêu:

 - 100% giáo viên tham gia tốt Chương trình bồi dưỡng thường xuyên, và xếp loại Hoàn thành 100%

-  Giáo viên giỏi cấp huyện:  4

-  Xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chuẩn GV tiểu học:

          Loại xuất sắc: 45%; Khá : 55%, không có loại yếu kém.

          c) Biện pháp:

- Triển khai cho giáo viên lên KH học tập ngay từ đầu năm học theo nội

dung hướng dẫn của sở, phòng, GV tự học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ

chuyên môn đồng thời yêu cầu và khuyến khích giáo viên cùng với sự cộng tác của tổ chuyên môn học nâng cao kiến thức, trau dồi trình độ chuyên môn kỹ năng.

- Tham gia  và thực hiện đầy đủ các chuyên đề do phòng tổ chức.

- Tổ chức dạy thể nghiệm và các đợt thao giảng, dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, cách sử dụng đồ dùng của từng tiết học và có đánh giá xếp loại cụ thể.

-  Củng cố tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ, ý thức học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục góp phần xây dựng  và phát triển  xã hội học tập, học tập suốt đời đặc biệt là đối với nhà giáo.

-  Thực hiện công tra kiểm tra nội bộ đúng quy định.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm và viết bài trên trang web trường và diễn đàn.

- Có chế độ động viên tạo điều kiện cả về thời gian, tinh thần và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp học lớp học nâng cao trình độ tay nghề và  chính trị.

2.5. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và tuyển sinh

a) Nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác PCGDTH và tuyển sinh.

b) Chỉ tiêu: Đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

          c)  Biện pháp:

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Lập kế hoạch và thực hiện tốt công tác phổ cập; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú ý đến mọi đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.

- Điều tra thống kê số liệu kịp thời, chính xác. Hoàn thành công tác tự kiểm tra theo quy định.

 -  Tham mưu lãnh đạo địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà học hai tầng.

2.6.  Công tác giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số

a) Nhiệm vụ: Giảng dạy giáo dục 2 học sinh khuyết tật, 1 học sinh dân tộc.

b) Chỉ tiêu: 2 học sinh KT và 1 học sinh dân tộc hoàn thành chương trình;

c) Các biện pháp thực hiện:

- Tăng cường các biện pháp linh hoạt trong giảng dạy nhằm giúp đỡ học sinh KT, dân tộc;

- Quan tâm, kềm cặp, gần gũi giúp các em hòa mình và tiến bộ;

- Vào các ngày lễ Tết tham mưu với các đoàn thể tặng quà cho  các em.

2.7. Khai thác và phát huy hiệu quả các phòng chức năng, CSVC hiện có; tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống, tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

2.8. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng  trường học Xanh- Sạch - Đẹp- An toàn

a) Nhiệm vụ: Tu bổ CSVC, vệ sinh phong quang, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, an toàn.

b) Chỉ tiêu: Thường xuyên rà soát bổ sung giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia mức độ I.

c) Biện pháp:

          -  Tiếp tục rà soát để duy trì và bổ sung các tiêu chí trường Chuẩn Quốc gia; làm tốt công tác tham mưu với địa phương;

-  Làm tốt công tác vệ sinh phong quang trường lớp xanh sạch đẹp ;

- Phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; quan tâm công tác vệ sinh sạch sẽ  nhà vệ sinh;

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

2.9. Công tác xã hội hóa giáo dục

a) Nhiệm vụ: Phối hợp tốt với các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong công tác giáo dục.

b) Chỉ tiêu: Phối hợp hiệu quả với địa phương, đoàn thanh niên, Hội phụ

nữ, phụ huynh học sinh.

c) Các biện pháp thực hiện:

- Tổ chức họp phụ huynh 3 lần/năm;

- Phân công các thành viên có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức ngoài nhà trường.

2.10.  Công tác thi đua

a) Nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác thi đua.

b) Chỉ tiêu:  Hàng tháng bình xét xếp loại thi đua kịp thời.  

c)  Biện pháp:

- Đưa các tiêu chí đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng và phó hiệu trưởng để xếp loại cán bộ, giáo viên đồng thời mỗi người tự soi vào để có hướng phấn đấu.

- Tăng cường công tác kiểm tra để đánh giá giáo viên, học sinh đúng thực chất, từ đó có biện pháp điều chỉnh hoạt động dạy học kịp thời, kiên quyết chống bệnh thành tích trong đánh giá, xếp loại.

- Đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc đánh giá thi đua.

- Có chế độ khen thưởng kịp thời, để động viên tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ  đề ra.

2.11. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng

a) Nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng.

b) Chỉ tiêu:

         - Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ và công tác kiểm định chất lượng;

         - Thực hiện tốt 3 công khai và quy chế dân chủ cơ sở trong trường học;

         - Hoàn thành công tác KĐCL.

         c) Biện pháp:

         - Đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường đều được thảo luận và lập kế hoạch chi tiết, quá trình thực hiện được kiểm tra giám sát chặt chẽ đồng thời niêm yết tại văn phong trường;

       - Có kế hoạch kiểm tra nội bộ và công khai kết quả kiểm tra từ đó tư vấn thúc đẩy mỗi cá nhân cần cố gắng;

- Từng bước thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo công văn hướng dẫn của ngành.

2.12. Công tác giáo dục thể chất

a) Nhiệm vụ: Thực hiện hiệu quả công tác giáo  dục thể chất.

b) Chỉ tiêu: Học sinh phát triển tốt về thể lực; bồi dưỡng học sinh thi các

môn TDTT cấp huyện.

c) Biện pháp:

- GVTD dạy nghiêm túc hiệu quả các tiết TD chính khóa;

- Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng phòng chống tai nạn, tệ nạn... , kỉ năng bảo vệ bản thân, bảo vệ môi trường thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá;

- Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách linh hoạt;

- Tổ chức thể dục giữa giờ, nhảy dân vũ thường xuyên;

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và tham gia tốt cấp huyện;

- Động viên PH cho HS học các khóa tập bơi ở các trung tâm tại Đức Thọ.

2.13.  Một số hoạt động khác

- Tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp với nhiều sân chơi bổ ích lí thú nhằm phát triển năng lực cho học sinh tiểu học:  giao lưu tiếng hát dân ca Ví, Giặm, Rung chuông vàng,  giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Tin học trẻ, Sáng tạo kỷ thuật, tham quan dã ngoại, giao lưu thi đấu thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học;

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên, Sao Nhi đồng với công tác giáo dục của nhà trường.

          3. Chỉ tiêu phấn đấu

3.1. Tập thể

- Trường: Tập thể lao động tiên tiến.

-  Công đoàn: CĐCSHTXSNV,  LĐLĐ huyện khen

- Liên đội: Vững mạnh xuất sắc, Tỉnh Đoàn tặng bằng khen.

3.2. Cá nhân

- LĐTT: 27

- CSTĐ cơ sở: 4

- GVG cấp huyện: 5

3.3.  Chất lượng giáo dục

          a) Hoàn thành chương trình lớp học : 453/453 em đạt 100% ;

b) Đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục:

- Đối với lớp 1 ;2 :

+ HTXS : 17 em(10%)

+ HTT : 51 em(30%)

+ HT : 103 em(60%)

          - Đối với lớp 3 ;4 ;5 :

          + HTT : 113 em(40%)

          + HT : 169 em(60%)

c) Mức độ hình thành và phát triển năng lực : Tốt và  và đạt 453em/453tỉ lệ 100%.

d) Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất : Tốt và  và đạt 453em/453 tỉ

lệ 100%.

e) Tham gia hiệu quả các cuộc thi: TDTT, Tin học trẻ, TTKP, giao Giao lưu “Văn hay, Toán giỏi, Chữ đẹp” theo hướng tích hợp Toán và Tiếng Anh trong môn Tiếng Việt.

g) Tham gia tốt các sân chơi: IOE, Giải  Toán qua mạng, TNTT,TNTV.

CLB Toán tuổi thơ.

6. Công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình phổ thông 2018

- Làm tốt công tác tuyên truyền về chương trình mới trong giáo viên, phụ huynh;

- Tham mưu với địa phương tu bổ bổ sung CSVC, thiết bị  đảm bảo cho việc dạy học;

- Thực hiện tốt chương trình phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 1, 2 chuẩn bị tốt cho lớp 3.

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng

- Trình kế hoạch trước hội đồng và thảo luận thống nhất nội dung, phương án thực hiện và niêm yết công khai trước toàn thể Hội đồng trường.

 - Triển khai kế hoạch tổng thể của năm học và từng tháng, từng tuần tới từng tổ chuyên môn, các tổ chức, cá nhân trong đơn vị để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên đồng thời có kiểm tra đánh giá và bổ cứu kịp thời cho từng hoạt động nhăm phát huy tốt mọi khả năng của mỗi tổ chức, cá nhân để cùng hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

 2.  Đối với Phó hiệu trưởng

Phụ trách và quản lý chuyên môn và các hoạt động khác.

3. Đối với Tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức sinh hoạt tổ có chất lượng; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng xây dựng bài học.

- Điều hành tốt công tác của tổ chuyên môn.

4.  Đối với cá nhân cán bộ giáo viên, nhân viên

Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy giáo dục và các hoạt đông khác.

VII.  KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Sớm điều tiết GV dạy liên trường môn tin học.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để duyệt);

- Toàn thể CBGV (thực hiện);

- Website của trường (tuyên truyền);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

             Phan Thị Thanh Thúy

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ

 

 

 

 

 

                                                      Đức Thọ, ngày      tháng ... năm 2021

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

Thời gian

Công việc trọng tâm

8/2021

 

 

 

 

- Tập trung lao động vệ sinh, trồng  lại bồn hoa thảm cỏ,  trang trí trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Tham gia học chính trị hè.

- Tuyển sinh học sinh lớp1.

- Sinh hoạt tập thể đầu năm, chuẩn bị khai giảng năm học mới;

- Tham mưu với địa phương khảo sát bổ sung CSVC.

9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức tốt ngày tựu trường.

- Tổ chức khai giảng năm học mới.

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc.

- Thực hiện tốt vận động tài trợ theo công văn hướng dẫn cấp trên.

- Tổ chức họp phụ huynh HS.

- Triển khai dạy học 2 buổi/ngày và công tác bán trú.

- Đẩy mạnh các nề nếp dạy và chú trọng rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

- Tổ chức Hội nghị CC,VC (Theo lịch của Phòng).

- Triển khai các kế hoạch của tất cả các hoạt động.

- Triển khai cho CBGV, nhân viên đăng ký thi đua.

- Triển khai cho GV đăng ký nội dung BDTX, XDKHBDTX.

- KH bồi dưỡng GV dự thi chọn GVG tỉnh, GVCNG cấp huyện.

- Tổ chức Đại hội Đội kết hợp Trung thu.

10/2021

- Kiểm tra việc triển khai và thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

- Lập  kế hoạch BDHSNK, kềm cặp HS chưa hoàn thành.

- Thao giảng 15/10 kết hợp triển khai chuyên đề HĐNGLL( CM bố trí).

- Triển khai các hoạt động về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ.

- Triển khai tập luyện bồi dường các môn TDTT.

11/2021

-  Kiểm tra hoạt động Dạy - Học.

- Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11.

- Thao giảng 20/11 kết hợp triển khai chuyên đề Sinh hoạt lớp.

- Kiểm tra xếp loại hồ sơ GV, HS.

- Bồi dưỡng GVG huyện.

- Tổ chức hoạt động Đội với mô hình « Em yêu thầy cô giáo » .

- Tổ chức tốt kiểm tra giữa kỳ I.

12/2021

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ .

- Triển khai chuyên đề phương pháp dạy học MT Đan Mạch.

- Đánh giá SKKN, sản phẩm KHCN cấp trường.

- Tổ chức HKPĐ cấp trường.

1;2/2022

- Kiểm tra định kì lần 2.

- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ.

- Kiểm tra phong trào “Giữ vở sạch , Viết chữ đẹp”.

- Sơ kết học kì 1.

- SHTT: Hội vui học tập khối 4;5.

3/2022

- Kiểm tra hoạt động Dạy -  Học.

- Kiểm tra  sách vở hs, hồ sơ GV.

- Kiểm tra đánh giá phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 8/3; 26/3.

- Tổ chức giao lưu Hái hoa dân chủ khối 2;3.

- Tổ chức thao giảng, chuyên đề( CM bố trí).

4/2022

- Hoàn thành công tác Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiến độ quy định.

- Kiểm tra phong trào “ Giữ  vở sạch, viết chữ đẹp”.

- Tham gia nộp SKKN cấp huyện.

- Tự kiểm tra, đánh giá phong trào « xanh,sạch đẹp, an toàn ».

5/2022

 Thi đua lập thành  tích kỉ niệm ngày thành lập ĐTNTPHCM, ngày sinh Chủ Tịch Hồ Minh.

- Kiểm tra chất lượng cuối năm  tổ chức bàn giao chất lư­ợng học sinh, tổ chức lễ ra trường cho học sinh  lớp 5 ; Bàn giao HS về SH hè tại địa phương.

- Tổ chức tốt Tổng kết năm học.

- Xây dựng kế hoạch CSVC năm học 2022- 2023.