Hưởng ứng ngày Hôi sách việt Nam 21/4, học sinh lớp 5C trường Tiểu học Đức Long đã tiến hành một số hoạt động thường niên như quyên góp sách, sắp xếp tủ sách, giới thiệu sách, kể chuyện... 

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa: