CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH ĐỨC LONG VỀ THĂM KHU MỘ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ VÀO MỘT BUỔI CHIỀU NẮNG ĐẸP.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH