BÀI 6: EM TỰ GIÁC LÀM VIỆC CỦA MÌNH

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:

- Nêu được những việc cần tự giác làm ở nhà, ở trường.

- Giải thích được vì sao phải tự giác làm việc của mình

- Tự giác làm việc của mình ở nhà, ở trường

II. PƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Sách giáo khoa Đạo đức 1.

- Một số đạo cụ để đóng vai.

- Giẻ lau bảng, chổi, ki hốt rác,...

- Mẫu "Giỏi việc tốt".

III. GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Khởi động

- GV tổ chức cho HS chơi trò "nhìn hành động, đoán việc làm"

Cách chơi:

+ HS tham gia chơi chia thành 2 đội (mỗi đội 5 HS). Những HS còn lại làm cổ động viên.

+ Lần lượt mỗi thành viên cua 2 đội mô phỏng thao tác hành động khi thực hiện một việc gì đó (quét nhà, rủa bát, lau bàn,...). Đội kia quan sát và đoán đúng việc làm mà đội bạn vừa mô phỏng.

Luật chơi:

+ Mỗi lần đoán đúng 1 hành động, việc làm được 1 điểm.

+ Đội sau không được lặp lại hành động mà đội trước đẫ thực hiện.

+ Đội nào có tổng số điểm cao hơn, đội đó chiến thắng.

- HS thực hiện trò chơi

- GV nhận xét và giới thiệu bài mới

Khám phá

Hoạt động 1: TÌm hiểu những việc cần tự giác làm ở nhà và ở trường

Mục tiêu: HS nêu được nhũng việc cần tự giác làm ở nhà và ở trường

Cách tiến hành:

-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 30 và nêu những việc các ban trong tranh đang thực hiện.

Tranh 1: Bạn đang đánh răng.

Tranh 2: Bạn đang gấp chăn.

Tranh 3: Bạn đang xếp sách vở vào cặp sách ở lớp học

Tranh 4: Bạn đang cầm chổi để quét lớp.

Tranh 5: Hai bạn đang xếp khay bát ra xe đẩy sau khi ăn xong.

Tranh 6: Bạn đang sắp xếp lại sách vở trên bàn học ở nhà.

-GV yêu cầu HS làm việc nhóm, trả lời câu hỏi:

1)Theo em, các bạn trong tranh cảm thấy như thế nào sau khi tự giác làm việc của mình?

2)Em nên tự giác làm những việc nào?

3)Vì sao em nên tự giác làm việc của mình?

- HS trả lời câu hỏi

- GV kết luận: Em cần tự giác làm việc của mình để không làm phiền người khác,mang lại niềm vui cho mình và được mọi người quyá trọng.

Lưu ý: Trong trường hợp HS không trả lời được câu hỏi số 2, GV có thể đặt câu hỉ khác: Nếu em làm được những việc đó, em sẽ cảm thấy như thế nào? Ví dụ: Khi tự sắp xếp sách vở vào cặp của mình em cảm thấy thế nào?

Hoạt động 2: Tìm hiểu các cách để làm tốt việc của mình

Mục tiêu: HS nêu được cách để tự làm tốt việc của mình ở trường và lớp.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 31, thảo luận nhóm để nêu 1 số cách làm tốt việc của mình

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV mời một số nhóm lên trả lời. các nhóm trao đổi bổ sung.

-GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mở rộng:

1) Ngoài những cách làm trên , còn có những cách làm nào để làm tốt việc của mình?

2)Em đã thực hiện được một trong nhũng cách nào đã nêu chưa? Nếu có, hãy kể lại cách mà em đã chọn để làm tốt việc của mình ở nhà và ở trường.

- HS trả lời câu hỏi.

-GV kết luận: Để làm tốt việc của mình em có thể:

+ Cùng làm việc với bạn.

+ Cùng làm việc với người lớn.

+ Tự làm việc có giám sát của người lớn.

+ Nhìn người lớn và bắt chước theo họ.

+Nhờ người lón hướng dẫn và giúp đỡ.

Luyện tập

Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình huống

Mục tiêu:

-HS có kĩ năng ứng xử phù hợp để tự giác làm việc của mình trong một số tình huống cụ thể.

- HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát các tranh tình huống ở mục a SGK Đạo đức 1 trang 31,32 và nêu nội dung tình huống trong mỗi tranh.

- GV mời một số HS nêu nội dung của mỗi tình huống .

-GV mô tả tình huống.

+ Nội dung tình huống 1: Việt đến nhà Minh để cùng học bài. Thấy Minh đang bọc vở, Việt bảo: Tớ bọc hộ cậu còn cậu làm bài cho tớ. Minh sẽ ứng xử như thế nào?

+Nội dung tình huống 2: Hai chị em Hanh Được mẹ phân công : Hạnh quét nhà, chị rửa cốc. Vì mải xem phim nên Hạnh nhờ chị làm hộ. Chị của hạnh sẽ ứng xử như thế nào?

- GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận, chuẩn bị đóng vai một tình huống theo câu hỏi: Nếu em là bạn trong mỗi tình huống, em sẽ làm gì?

- HS thảo luận, chẩn bị đóng vai theo sự phân công.

-GV mời các nhóm lên đóng vai thể hiện cách ứng xử.

-GV nêu câu hỏi thảo luận sau mỗi tình huống đóng vai:

1) Theo em, cách ứng xử của bạn trong tình huống phù hợp hay chưa phù hợp?

2) Em có cách ứng xử nào khác không?

-HS trình bày ý kiến.

-GV định hướng giải quyết :

+ Tình huống 1: Em nên từ chối lời đề nghị của Việt và khuyên việt nên tự làm bài tập của mình , không nên nhờ người khác làm hộ.

+ Tình huống 2: Em khuyên hạnh nên tự quét nhà trước rồi xem ti vi.

Lưu ý

- GV có thay bằng tình huống khác cho phù hợp thực tế

- Tên các nhận vật trong các tình huống có thê thay đổi cho phù hợp .

- Lựa chọn linh hoạt cách phân nhiệm vụ cho HS. Ví dụ:

+ Cho tất cả các nhóm thực hiện lần lượt từng tình huống.

+ Giải quyết cùng một lúc 2 tình huống bằng cách : cho một nửa số nhóm giải quyết tình huống 1, một nửa còn lại giải quyết tình huống 2

Hoạt động 2: Tự liên hệ

Mục Tiêu: HS kể lại những việc đã tự giác làm ở nhà và trường

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm đôi các câu hỏi:

1) em hay kể cho các bạn nghe về những việc em đã tự giác làm.

2) em cảm thấy như thế nào khi tự giác làm việc của mình?

- HS thực hiện nhiệm vụ

- GV mời một số em lên chia sẻ trước lớp.

- GV tuyên dương, động viên các bạn đã tự làm được nhiều việc ở nhà và ở trường

Hoạt động 3 : Thực hành

Mục tiêu : HS thực hiện được một số việc làm để lớp học sạch đẹp

Cách tiến hành:

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm hS: Sắp xếp bàn ghế, lau bảng, sắp xếp khu vực tủ sách của lớp.

- HS thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công

- GV hướng dẫn học sinh bình chọn, nhận xét kết quả làm việc của các nhóm.

Lưu ý:

- Không gian của lớp học có thể khác nhau nên giáo viên dựa vào thực tế không gian của lớp mình để tổ chức cho HS thực hành các công việc tại lớp cho linh hoạt, phù hợp.

- Trong quá trình HS thực hiện, GV luôn quan sát, hướng dẫn và điều chỉnh các thao tác.

Vận dụng

Vận dụng trong giờ học:

- GV giao nhiệm vụ cho nhóm HS : Xây dựng kế hoạch chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp.

- HS thảo luận để phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện, cách tiến hành,...chăm sóc bồn hoa, cây cảnh của lớp.

Vận dụng sau giờ học:

- GV yêu cầu HS thực hiện những việc cần tự giác làm trong học tập, sinh hoạt hàng ngày ở nhà, ở trường.

- HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Cùng bạn chăm sóc bồn hoa, cây cảnh của lớp.

+ Hằng ngày tự giác làm việc của mình ở nhà và ở trường: học tập, trực nhật lớp, làm việc nhà phù hợp với khả năng.

+ Nhắc nhở bạn tự giác làm việc của mình.

- GV hướng dẫn HS tự đánh giá bằng cách: Thả chiếc lá hoặc cánh hoa vào "Giỏi việc tốt"

- GV yêu cầu 1 - 2 HS nhắc lại các nhiệm vụ

Tổng kết bài học

- GV gọi 1- 2 HS trả lời câu hỏi : Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- GV tóm tắt lại nội dung chính của bài: Em hãy tự làm những việc của mình trong học tập và sinh hoạt hàng ngày, không nên ỷ lại vào người khác. Khi tự giác làm việc của mình, em sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý.

- GV hướng dẫn HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1, trang 33.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực.